Παρακολούθηση
Kornelius Kupczik
Kornelius Kupczik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eva.mpg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessing mechanical function of the zygomatic region in macaques: validation and sensitivity testing of finite element models
K Kupczik, CA Dobson, MJ Fagan, RH Crompton, CE Oxnard, ...
Journal of Anatomy 210 (1), 41-53, 2007
1782007
Mandibular molar root morphology in Neanderthals and Late Pleistocene and recent Homo sapiens
K Kupczik, JJ Hublin
Journal of Human Evolution 59 (5), 525-541, 2010
1282010
Masticatory loading and bone adaptation in the supraorbital torus of developing macaques
K Kupczik, CA Dobson, RH Crompton, R Phillips, CE Oxnard, MJ Fagan, ...
American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the …, 2009
1042009
Predicting skull loading: applying multibody dynamics analysis to a macaque skull
N Curtis, K Kupczik, P O'higgins, M Moazen, M Fagan
The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary …, 2008
932008
Comparative observations on the tooth root morphology of Gigantopithecus blacki
K Kupczik, MC Dean
Journal of Human Evolution 54 (2), 196-204, 2008
822008
The mechanical function of the periodontal ligament in the macaque mandible: a validation and sensitivity study using finite element analysis
O Panagiotopoulou, K Kupczik, SN Cobb
Journal of Anatomy 218 (1), 75-86, 2011
752011
Brief communication: Contributions of enamel‐dentine junction shape and enamel deposition to primate molar crown complexity
MM Skinner, A Evans, T Smith, J Jernvall, P Tafforeau, K Kupczik, ...
American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the …, 2010
682010
Anterior tooth root morphology and size in Neanderthals: taxonomic and functional implications
A Le Cabec, P Gunz, K Kupczik, J Braga, JJ Hublin
Journal of human evolution 64 (3), 169-193, 2013
652013
Dynamic modelling of tooth deformation using occlusal kinematics and finite element analysis
S Benazzi, HN Nguyen, O Kullmer, K Kupczik
PloS one 11 (3), e0152663, 2016
562016
Taxonomic assessment of the Trinil molars using non-destructive 3D structural and development analysis
TM Smith, AJ Olejniczak, K Kupczik, V Lazzari, J Vos, O Kullmer, ...
Paleoanthropology Society, 2009
502009
Shaping the human face
P O'Higgins, M Bastir, K Kupczik
International Congress Series 1296, 55-73, 2006
502006
Enamel thickness in Bornean and Sumatran orangutan dentitions
TM Smith, K Kupczik, Z Machanda, MM Skinner, JP Zermeno
American Journal of Physical Anthropology 147 (3), 417-426, 2012
482012
Reconstruction of muscle fascicle architecture from iodine-enhanced microCT images: a combined texture mapping and streamline approach
K Kupczik, H Stark, R Mundry, FT Neininger, T Heidlauf, O Röhrle
Journal of Theoretical Biology 382, 34-43, 2015
472015
Mandibular bone loss after masticatory muscles intervention with botulinum toxin: an approach from basic research to clinical findings
J Balanta-Melo, V Toro-Ibacache, K Kupczik, S Buvinic
Toxins 11 (2), 84, 2019
462019
Virtual study of the endocranial morphology of the matrix‐filled cranium from Eliye Springs, Kenya
G Bräuer, C Groden, F Gröning, A Kroll, K Kupczik, E Mbua, A Pommert, ...
The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and …, 2004
452004
N on‐D estructive D etermination of M uscle A rchitectural V ariables T hrough the U se of D ice CT
E Dickinson, H Stark, K Kupczik
The Anatomical Record 301 (2), 363-377, 2018
442018
A dental perspective on the taxonomic affinity of the Balanica mandible (BH-1)
MM Skinner, D de Vries, P Gunz, K Kupczik, RP Klassen, JJ Hublin, ...
Journal of human evolution 93, 63-81, 2016
422016
Voxel-based finite element analysis-Working directly with microCT scan data
MJ Fagan, N Curtis, CA Dobson, JH Karunanayake, K Kitpczik, M Moazen, ...
Journal of Morphology 268 (12), 1071-1071, 2007
392007
Dental topography and the diet of Homo naledi
MA Berthaume, LK Delezene, K Kupczik
Journal of human evolution 118, 14-26, 2018
382018
Pathological alterations in the archaic Homo sapiens cranium from Eliye Springs, Kenya
G Bräuer, C Groden, G Delling, K Kupczik, E Mbua, M Schultz
American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the …, 2003
382003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20