Παρακολούθηση
Luchian Camelia Elena
Luchian Camelia Elena
Iasi University of Life Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iuls.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mesoporous silica SBA-15, a new adsorbent for bioactive polyphenols from red wine
VV Cotea, CE Luchian, N Bilba, M Niculaua
Analytica Chimica Acta 732, 180-185, 2012
572012
Antibacterial activity of silver-modified natural clinoptilolite
VE Copcia, C Luchian, S Dunca, N Bilba, CM Hristodor
Journal of materials science 46, 7121-7128, 2011
572011
Antioxidant and antimicrobial effects of grape pomace extracts
CE Luchian, VV Cotea, L Vlase, AM Toiu, LC Colibaba, IE Răschip, ...
BIO Web of Conferences 15, 04006, 2019
342019
Ammonium nitrogen removal from aqueous solution by natural clay
V Copcia, C Hristodor, C Luchian, N Bilba, I Sandu
Rev Chim (Bucharest) 61, 1192-1196, 2010
292010
Evaluation of phenolic compounds content in grape seeds.
VV Cotea, C Luchian, M Niculaua, CI Zamfir, I Moraru, BC Nechita, ...
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 17 (4), 2018
242018
A review of representative methods used in wine authentication
A Popîrdă, CE Luchian, VV Cotea, LC Colibaba, EC Scutarașu, ...
Agriculture 11 (3), 225, 2021
232021
Study of the potential use of mesoporous nanomaterials as fining agent to prevent protein haze in white wines and its impact in major volatile aroma compounds and polyols
GD Dumitriu, NL de Lerma, CE Luchian, VV Cotea, RA Peinado
Food chemistry 240, 751-758, 2018
192018
Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes
EC Scutarașu, CE Luchian, L Vlase, LC Colibaba, AM Gheldiu, VV Cotea
Food Chemistry 340, 127910, 2021
182021
Influence of different commercial yeasts on volatile fraction of sparkling wines
VV Cotea, MC Focea, CE Luchian, LC Colibaba, EC Scutarașu, N Marius, ...
Foods 10 (2), 247, 2021
182021
Assessment of major volatile and phenolic compounds from ‘Fetească regală’wine samples after pre-fermentative treatments using GC-MS Analysis and HPLC analysis
AM Moroșanu, CE Luchian, M Niculaua, CL Colibaba, AC TarȚIan, ...
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46 (1), 247-259, 2018
142018
Effect of different winemaking conditions on organic acids compounds of white wines
EC Scutarașu, IV Teliban, CI Zamfir, CE Luchian, LC Colibaba, ...
Foods 10 (11), 2569, 2021
112021
Removal of Mn (II), Ni (II) and Cu (II) ions from white wine through ion exchange in microporous mordenite and mesoporous Al-MCM-41
C Luchian, VV Cotea, I Sandu, VE Copcia, N Bilba
Revista de chimie 62 (8), 782-786, 2011
112011
Increasing amino acids content of white wines with enzymes treatments
EC Scutarașu, CE Luchian, IB Cioroiu, LC Trincă, VV Cotea
Agronomy 12 (6), 1406, 2022
92022
Adsorption of phenolic compounds from wine on mesoporous MCM-41 molecular sieve
C Luchian, M Niculaua, VV Cotea, N Bilba, V Copcia, AV Sandu
Rev. Chim 62, 287-292, 2011
92011
Scutaras, u, EC; Marius, N
VV Cotea, MC Focea, CE Luchian, LC Colibaba
Zamfir, CI, 2021
82021
The influence of different prefermentative maceration processes and tartaric stabilization treatments on the color, cation content and other physicochemical parameters of …
CI Zamfir, VV Cotea, CE Luchian, M Niculaua, G Odageriu
Vitis 53 (1), 45-52, 2014
82014
Content of metals and organic acids from experimental sparkling white wine
MC Focea, CE Luchian, AM Moroşanu, M Niculaua, VV Cotea, ...
BIO Web of Conferences 9, 02007, 2017
72017
Innovative materials in winemaking
CE Luchian, C Colibaba, M Niculaua, M Codreanu, VV Cotea
BIO Web of Conferences 5, 02023, 2015
72015
Influence evaluation of enzyme treatments on aroma profile of white wines
EC Scutarașu, CE Luchian, L Vlase, K Nagy, LC Colibaba, LC Trinca, ...
Agronomy 12 (11), 2897, 2022
62022
Ammonium ions removal from aqueous solutions using mesoporous (Al) Si-MCM-41
VE Copcia, CE Luchian, N Bilba
Environmental Engineering and Management Journal 9 (9), 1243-1250, 2010
62010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20