Παρακολούθηση
Yu-Gang Jiang
Yu-Gang Jiang
Professor, Computer Science, Fudan University, Shanghai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fudan.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supervised hashing with kernels
W Liu, J Wang, R Ji, YG Jiang, SF Chang
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2074-2081, 2012
15132012
Evaluating bag-of-visual-words representations in scene classification
J Yang, YG Jiang, AG Hauptmann, CW Ngo
Proceedings of the ACM SIGMM workshop on multimedia information retrieval …, 2007
11432007
Towards optimal bag-of-features for object categorization and semantic video retrieval
YG Jiang, CW Ngo, J Yang
Proceedings of the 6th ACM international conference on Image and video …, 2007
8542007
Pixel2mesh: Generating 3d mesh models from single rgb images
N Wang, Y Zhang, Z Li, Y Fu, W Liu, YG Jiang
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 52-67, 2018
8332018
Dsod: Learning deeply supervised object detectors from scratch
Z Shen, Z Liu, J Li, YG Jiang, Y Chen, X Xue
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1919-1927, 2017
5672017
THUMOS challenge: Action recognition with a large number of classes
YG Jiang, J Liu, AR Zamir, I Laptev, M Piccardi, M Shah, R Sukthankar
5662013
Modeling spatial-temporal clues in a hybrid deep learning framework for video classification
Z Wu, X Wang, YG Jiang, H Ye, X Xue
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 461-470, 2015
4822015
Pose-normalized image generation for person re-identification
X Qian, Y Fu, T Xiang, W Wang, J Qiu, Y Wu, YG Jiang, X Xue
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 650-667, 2018
3632018
NAIS: Neural Attentive Item Similarity Model for Recommendation
X He, Z He, J Song, Z Liu, YG Jiang, TS Chua
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2018
3532018
Exploiting feature and class relationships in video categorization with regularized deep neural networks
YG Jiang, Z Wu, J Wang, X Xue, SF Chang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017
3432017
Consumer video understanding: A benchmark database and an evaluation of human and machine performance
YG Jiang, G Ye, SF Chang, D Ellis, AC Loui
Proceedings of the 1st ACM International Conference on Multimedia Retrieval, 1-8, 2011
3362011
The THUMOS challenge on action recognition for videos “in the wild”
H Idrees, AR Zamir, YG Jiang, A Gorban, I Laptev, R Sukthankar, M Shah
Computer Vision and Image Understanding 155, 1-23, 2017
3222017
The THUMOS challenge on action recognition for videos “in the wild”
H Idrees, AR Zamir, YG Jiang, A Gorban, I Laptev, R Sukthankar, M Shah
Computer Vision and Image Understanding 155, 1-23, 2017
3222017
Representations of keypoint-based semantic concept detection: A comprehensive study
YG Jiang, J Yang, CW Ngo, AG Hauptmann
Multimedia, IEEE Transactions on 12 (1), 42-53, 2010
3182010
Learning fashion compatibility with bidirectional lstms
X Han, Z Wu, YG Jiang, LS Davis
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1078-1086, 2017
2822017
Trajectory-Based Modeling of Human Actions with Motion Reference Points
YG Jiang, Q Dai, X Xue, W Liu, CW Ngo
ECCV, 2012
2772012
Two-dimensional materials for next-generation computing technologies
C Liu, H Chen, S Wang, Q Liu, YG Jiang, DW Zhang, M Liu, P Zhou
Nature Nanotechnology 15 (7), 545-557, 2020
2562020
Multi-scale deep learning architectures for person re-identification
X Qian, Y Fu, YG Jiang, T Xiang, X Xue
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 5399-5408, 2017
2412017
Multi-scale deep learning architectures for person re-identification
X Qian, Y Fu, YG Jiang, T Xiang, X Xue
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 5399-5408, 2017
2412017
High-level event recognition in unconstrained videos
YG Jiang, S Bhattacharya, SF Chang, M Shah
International Journal of Multimedia Information Retrieval, 1-29, 2012
2392012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20