Ali Yadavar Nikravesh
Ali Yadavar Nikravesh
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sce.carleton.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards an autonomic auto-scaling prediction system for cloud resource provisioning
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
2015 IEEE/ACM 10th International Symposium on Software Engineering for …, 2015
732015
Mobile network traffic prediction using MLP, MLPWD, and SVM
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung, W Ding
2016 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 402-409, 2016
482016
An autonomic prediction suite for cloud resource provisioning
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
Journal of Cloud Computing 6 (1), 1-20, 2017
362017
Measuring prediction sensitivity of a cloud auto-scaling system
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
2014 IEEE 38th International Computer Software and Applications Conference …, 2014
282014
Cloud resource auto-scaling system based on hidden markov model (hmm)
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
2014 IEEE International Conference on Semantic Computing, 124-127, 2014
272014
Toward automatic transformation of enterprise business model to service model
P Jamshidi, S Khoshnevis, R Teimourzadegan, A Nikravesh, F Shams
2009 ICSE Workshop on Principles of Engineering Service Oriented Systems, 70-74, 2009
172009
Using genetic algorithms to find optimal solution in a search space for a cloud predictive cost-driven decision maker
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
Journal of Cloud Computing 7 (1), 1-21, 2018
112018
A metric for measuring BPEL process context-independency
A Khoshkbarforoushha, P Jamshidi, A Nikravesh, S Khoshnevis, F Shams
2009 IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and …, 2009
112009
ASMEM: A Method for Automating Model Evolution of Service-Oriented Systems
S Khoshnevis, P Jamshidi, A Nikravesh, A Khoshkbarforoushha, ...
Maintenance and Evolution of Service-Oriented Systems (MESOA), 2009
82009
Metrics for BPEL process context-independency analysis
A Khoshkbarforoushha, P Jamshidi, A Nikravesh, F Shams
Service Oriented Computing and Applications 5 (3), 139-157, 2011
72011
An automated method for service specification
P Jamshidi, S Khoshnevis, R Teimourzadegan, A Nikravesh, F Shams
Proceedings of the Warm Up Workshop for ACM/IEEE ICSE 2010, 25-28, 2009
72009
An experimental investigation of mobile network traffic prediction accuracy
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung, W Ding
Services Transactions on Big Data 3 (1), 1-16, 2016
62016
Evaluating sensitivity of auto-scaling decisions in an environment with different workload patterns
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
2015 IEEE 39th Annual Computer Software and Applications Conference 2, 415-420, 2015
62015
2PSIM: two phase service identifying method
A Nikravesh, F Shams, S Farokhi, A Ghaffari
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2011
52011
ASSM: Toward an automated method for service specification
P Jamshidi, S Khoshnevis, R Teimourzadegan, A Nikravesh, ...
2009 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference (APSCC), 451-456, 2009
52009
A Model Driven Framework to Compose Heterogeneous Services
S Farokhi, A Ghaffari, A Nikravesh, F Shams
2011 International Conference on Information Science and Applications, 1-10, 2011
42011
Towards an autonomic auto-scaling prediction system for cloud resource provisioning, 2015 IEEE/ACM 10th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self …
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
IEEE, 2015
22015
An automatic model transformation of business model to service model
P Jamshidi, S Khoshnevis, R Teimourzadegan, A Nikravesh, F Shams
Principles of engineering service-oriented systems, 2010
22010
The impact of database layer on auto-scaling decisions in a 3-tier web services cloud resource provisioning
AY Nikravesh, SA Ajila, CH Lung
2017 IEEE 41st Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC …, 2017
12017
Rearchitecting Meta-modeling Foundation: A Formal Approach.
P Jamshidi, FS Aliee, S Khoshnevis, R Teimourzadegan, A Nikravesh
SEDE, 99-104, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20