Παρακολούθηση
Efstratios Stratikos
Efstratios Stratikos
Associate Professor, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formation of the covalent serpin-proteinase complex involves translocation of the proteinase by more than 70 Å and full insertion of the reactive center loop into β-sheet A
E Stratikos, PGW Gettins
Proceedings of the National Academy of Sciences 96 (9), 4808-4813, 1999
2771999
Structural basis for antigenic peptide precursor processing by the endoplasmic reticulum aminopeptidase ERAP1
TT Nguyen, SC Chang, I Evnouchidou, IA York, C Zikos, KL Rock, ...
Nature structural & molecular biology 18 (5), 604-613, 2011
2362011
Human cytomegalovirus microRNA miR-US4-1 inhibits CD8+ T cell responses by targeting the aminopeptidase ERAP1
S Kim, S Lee, J Shin, Y Kim, I Evnouchidou, D Kim, YK Kim, YE Kim, ...
Nature immunology 12 (10), 984-991, 2011
2302011
Major proteinase movement upon stable serpin–proteinase complex formation
E Stratikos, PGW Gettins
Proceedings of the National Academy of Sciences 94 (2), 453-458, 1997
1701997
Cutting Edge: Coding single nucleotide polymorphisms of endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 can affect antigenic peptide generation in vitro by influencing basic enzymatic …
I Evnouchidou, RP Kamal, SS Seregin, Y Goto, M Tsujimoto, A Hattori, ...
The Journal of Immunology 186 (4), 1909-1913, 2011
1582011
The internal sequence of the peptide-substrate determines its N-terminus trimming by ERAP1
I Evnouchidou, F Momburg, A Papakyriakou, A Chroni, L Leondiadis, ...
PloS one 3 (11), e3658, 2008
1292008
Rationally designed inhibitor targeting antigen-trimming aminopeptidases enhances antigen presentation and cytotoxic T-cell responses
E Zervoudi, E Saridakis, JR Birtley, SS Seregin, E Reeves, P Kokkala, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (49), 19890-19895, 2013
1252013
Probing the S1 specificity pocket of the aminopeptidases that generate antigenic peptides
E Zervoudi, A Papakyriakou, D Georgiadou, I Evnouchidou, A Gajda, ...
Biochemical Journal 435 (2), 411-420, 2011
1172011
The crystal structure of human endoplasmic reticulum aminopeptidase 2 reveals the atomic basis for distinct roles in antigen processing
JR Birtley, E Saridakis, E Stratikos, IM Mavridis
Biochemistry 51 (1), 286-295, 2012
1152012
A common single nucleotide polymorphism in endoplasmic reticulum aminopeptidase 2 induces a specificity switch that leads to altered antigen processing
I Evnouchidou, J Birtley, S Seregin, A Papakyriakou, E Zervoudi, ...
The Journal of Immunology 189 (5), 2383-2392, 2012
902012
Enhanced catalytic action of HLA-DM on the exchange of peptides lacking backbone hydrogen bonds between their N-terminal region and the MHC class II α-chain
E Stratikos, DC Wiley, LJ Stern
The Journal of Immunology 172 (2), 1109-1117, 2004
882004
Structural basis for antigenic peptide recognition and processing by endoplasmic reticulum (ER) aminopeptidase 2
A Mpakali, P Giastas, N Mathioudakis, IM Mavridis, E Saridakis, ...
Journal of Biological Chemistry 290 (43), 26021-26032, 2015
852015
A role for naturally occurring alleles of endoplasmic reticulum aminopeptidases in tumor immunity and cancer pre-disposition
E Stratikos, A Stamogiannos, E Zervoudi, D Fruci
Frontiers in oncology 4, 363, 2014
802014
Endoplasmic reticulum aminopeptidase-1 alleles associated with increased risk of ankylosing spondylitis reduce HLA-B27 mediated presentation of multiple antigens
SS Seregin, DPW Rastall, I Evnouchidou, CF Aylsworth, D Quiroga, ...
Autoimmunity 46 (8), 497-508, 2013
762013
Recombinant human pigment epithelium‐derived factor (PEDF): characterization of PEDF overexpressed and secreted by eukaryotic cells
E Stratikos, E Alberdi, PGW Gettins, SP Becerra
Protein Science 5 (12), 2575-2582, 1996
761996
The role of antigen processing and presentation in cancer and the efficacy of immune checkpoint inhibitor immunotherapy
A Mpakali, E Stratikos
Cancers 13 (1), 134, 2021
742021
Mapping the serpin-proteinase complex using single cysteine variants of α1-proteinase inhibitor Pittsburgh
E Stratikos, PGW Gettins
Journal of Biological Chemistry 273 (25), 15582-15589, 1998
691998
Effects of polymorphic variation on the mechanism of Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase 1
A Stamogiannos, D Koumantou, A Papakyriakou, E Stratikos
Molecular immunology 67 (2), 426-435, 2015
662015
Optimization and structure–activity relationships of phosphinic pseudotripeptide inhibitors of aminopeptidases that generate antigenic peptides
P Kokkala, A Mpakali, FX Mauvais, A Papakyriakou, I Daskalaki, ...
Journal of Medicinal Chemistry 59 (19), 9107-9123, 2016
632016
Self-healing pH-and enzyme stimuli-responsive hydrogels for targeted delivery of gemcitabine to treat pancreatic cancer
P Bilalis, D Skoulas, A Karatzas, J Marakis, A Stamogiannos, C Tsimblouli, ...
Biomacromolecules 19 (9), 3840-3852, 2018
602018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20