Παρακολούθηση
Dimitrios A. Giannakoudakis
Dimitrios A. Giannakoudakis
Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gradcenter.cuny.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
S-and N-doped carbon quantum dots: Surface chemistry dependent antibacterial activity
NA Travlou, DA Giannakoudakis, M Algarra, AM Labella, ...
Carbon 135, 104-111, 2018
2372018
Adsorption of methylene blue on cashew nut Shell based carbons activated with zinc chloride: The role of surface and structural parameters
AA Spagnoli, DA Giannakoudakis, S Bashkova
Journal of Molecular Liquids 229, 465-471, 2017
2252017
Polymer/metal organic framework (MOF) nanocomposites for biomedical applications
D Giliopoulos, A Zamboulis, D Giannakoudakis, D Bikiaris, ...
Molecules 25 (1), 185, 2020
1712020
Agricultural biomass/waste as adsorbents for toxic metal decontamination of aqueous solutions
I Anastopoulos, I Pashalidis, A Hosseini-Bandegharaei, ...
Journal of Molecular Liquids 295, 111684, 2019
1542019
Aloe vera waste biomass-based adsorbents for the removal of aquatic pollutants: A review
DA Giannakoudakis, A Hosseini-Bandegharaei, P Tsafrakidou, ...
Journal of Environmental Management 227, 354-364, 2018
1342018
Use of chicken feather and eggshell to synthesize a novel magnetized activated carbon for sorption of heavy metal ions
A Rahmani-Sani, P Singh, P Raizada, EC Lima, I Anastopoulos, ...
Bioresource Technology 297, 122452, 2020
1212020
Multi-parametric adsorption effects of the reactive dye removal with commercial activated carbons
DA Giannakoudakis, GZ Kyzas, A Avranas, NK Lazaridis
Journal of Molecular Liquids 213, 381-389, 2016
1092016
Oxidized g-C3N4 Nanospheres as Catalytically Photoactive Linkers in MOF/g-C3N4 Composite of Hierarchical Pore Structure
DA Giannakoudakis, NA Travlou, J Secor, TJ Bandosz
Small 13 (1), 1601758, 2017
1052017
Smart textiles of MOF/gC 3 N 4 nanospheres for the rapid detection/detoxification of chemical warfare agents
DA Giannakoudakis, Y Hu, M Florent, TJ Bandosz
Nanoscale Horizons 2 (6), 356-364, 2017
1012017
Layered double hydroxides/biochar composites as adsorbents for water remediation applications: Recent trends and perspectives
GES dos Santos, PV dos Santos Lins, LMT de Magalhães Oliveira, ...
Journal of Cleaner Production 284, 124755, 2021
922021
Removal of heavy metals by leaves-derived biosorbents
I Anastopoulos, A Robalds, HN Tran, D Mitrogiannis, DA Giannakoudakis, ...
Environmental Chemistry Letters 17, 755-766, 2019
802019
Additive-free photo-assisted selective partial oxidation at ambient conditions of 5-hydroxymethylfurfural by manganese (IV) oxide nanorods
DA Giannakoudakis, V Nair, A Khan, EA Deliyanni, JC Colmenares, ...
Applied Catalysis B: Environmental 256, 117803, 2019
742019
Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: Surface chemistry matters the most
DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak, Ε Αntoniou, ...
Journal of Hazardous Materials 413, 125279, 2021
732021
Nanoengineered electrodes for biomass-derived 5-hydroxymethylfurfural electrocatalytic oxidation to 2, 5-furandicarboxylic acid
DA Giannakoudakis, JC Colmenares, D Tsiplakides, KS Triantafyllidis
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 9 (5), 1970-1993, 2021
682021
Adsorptive removal of an eight-component volatile organic compound mixture by Cu-, Co-, and Zr-metal-organic frameworks: Experimental and theoretical studies
K Vikrant, KH Kim, V Kumar, DA Giannakoudakis, DW Boukhvalov
Chemical Engineering Journal 397, 125391, 2020
672020
A comprehensive review on selected graphene synthesis methods: From electrochemical exfoliation through rapid thermal annealing towards biomass pyrolysis
JR Prekodravac, DP Kepić, JC Colmenares, DA Giannakoudakis, ...
Journal of Materials Chemistry C 9 (21), 6722-6748, 2021
612021
Reactive adsorption of mustard gas surrogate on zirconium (hydr) oxide/graphite oxide composites: the role of surface and chemical features
DA Giannakoudakis, JK Mitchell, TJ Bandosz
Journal of Materials Chemistry A 4 (3), 1008-1019, 2016
612016
Photoactivity of g‐C3N4/S‐Doped Porous Carbon Composite: Synergistic Effect of Composite Formation
M Seredych, S Łoś, DA Giannakoudakis, E Rodríguez‐Castellón, ...
ChemSusChem 9 (8), 795-799, 2016
602016
Metal organic frameworks as desulfurization adsorbents of DBT and 4, 6-DMDBT from fuels
ZC Kampouraki, DA Giannakoudakis, V Nair, A Hosseini-Bandegharaei, ...
Molecules 24 (24), 4525, 2019
592019
Extraction of metal ions with metal–organic frameworks
N Manousi, DA Giannakoudakis, E Rosenberg, GA Zachariadis
Molecules 24 (24), 4605, 2019
582019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20