Παρακολούθηση
Malvina Nikandrou
Malvina Nikandrou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data Augmentation Using GANs for Speech Emotion Recognition.
A Chatziagapi, G Paraskevopoulos, D Sgouropoulos, G Pantazopoulos, ...
Interspeech, 171-175, 2019
922019
ViCA: Combining visual, social, and task-oriented conversational AI in a healthcare setting
G Pantazopoulos, J Bruyere, M Nikandrou, T Boissier, S Hemanthage, ...
Proceedings of the 2021 International Conference on Multimodal Interaction …, 2021
22021
Demonstrating EMMA: Embodied MultiModal Agent for Language-guided Action Execution in 3D Simulated Environments
A Suglia, B Hemanthage, M Nikandrou, G Pantazopoulos, A Parekh, ...
Proceedings of the 23rd Annual Meeting of the Special Interest Group on …, 2022
12022
Going for GOAL: A Resource for Grounded Football Commentaries
A Suglia, J Lopes, E Bastianelli, A Vanzo, S Agarwal, M Nikandrou, L Yu, ...
arXiv preprint arXiv:2211.04534, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4