Παρακολούθηση
Dimitrios D. Kantianis, PhD MSc Dipl. Civil Engineer
Dimitrios D. Kantianis, PhD MSc Dipl. Civil Engineer
Laboratory Teaching Staff, Economic & Regional Development Dept., Panteion University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα panteion.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Depreciation methods and life-cycle costing (LCC) methodology
KJ Liapis, DD Kantianis
Procedia Economics and Finance 19, 314-324, 2015
642015
Commercial property whole-life costing and the taxation environment
K J. Liapis, D D. Kantianis, C L. Galanos
Journal of Property Investment & Finance 32 (1), 56-77, 2014
372014
A Quantitative approach to measure tax competitiveness between EU countries
K Liapis, C Galanos, E Politis, D Kantianis
International journal of economic sciences and applied research 7 (3), 7-23, 2014
142014
Design morphology complexity and conceptual building project cost forecasting
DD Kantianis
Journal of Financial Management of Property and Construction 27 (3), 387-414, 2022
42022
Stochastic Socio-economic Ex-ante Evaluation of Road Transport Infrastructure Projects
DD Kantianis
Global, Regional and Local Perspectives on the Economies of Southeastern …, 2021
42021
An estimation of the relationship between taxation environment and real property asset value
KJ Liapis, CL Galanos, DD Kantianis
Procedia economics and finance 19, 167-174, 2015
22015
MAPPING THE LANDSCAPE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT
T Krabokoukis, S Polyzos, D Kantianis
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 19 (1), 5-29, 2024
2024
Modelling the regional variability of building activity in Greece: A multi-level multinomial logistic regression approach
D Kantianis, S Polyzos, D Tsiotas
European Spatial Research and Policy 30 (1), 5-35, 2023
2023
Construction Project Crashing with Uncertain Correlated Normal and Crash Task Durations and Costs: An Integrated Stochastic Practical Approach
D Kantianis
European Project Management Journal 13 (1), 3-22, 2023
2023
THE IMPACT OF OVERHEADS VARIATION ON TIME-COST OPTIMISATION OF BUILDING INFRASTRUCTURE PROJECTS
D Kantianis
European Project Management Journal 10 (2), 18-31, 2020
2020
An Analysis of Critical Variables Affecting Working Capital in Infrastructure Projects
DD Kantianis, KJ Liapis
KnE Social Sciences, 69–87-69–87, 2018
2018
Towards more effective cost management in construction: an integrated project management holistic approach
D Kantianis
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών …, 2016
2016
Commercial Real Property Investments Under Debt Crisis Economic Conditions
KJ Liapis, DD Kantianis, CL Galanos
EU Crisis and the Role of the Periphery, 165-187, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13