Παρακολούθηση
Neville Crossman
Neville Crossman
neville.crossman@gmail.com
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adelaide.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units
R De Groot, L Brander, S Van Der Ploeg, R Costanza, F Bernard, L Braat, ...
Ecosystem services 1 (1), 50-61, 2012
23832012
A blueprint for mapping and modelling ecosystem services
ND Crossman, B Burkhard, S Nedkov, L Willemen, K Petz, I Palomo, ...
Ecosystem services 4, 4-14, 2013
8332013
China’s response to a national land-system sustainability emergency
BA Bryan, L Gao, Y Ye, X Sun, JD Connor, ND Crossman, ...
Nature 559 (7713), 193-204, 2018
5962018
Land system science and sustainable development of the earth system: A global land project perspective
PH Verburg, N Crossman, EC Ellis, A Heinimann, P Hostert, O Mertz, ...
Anthropocene 12, 29-41, 2015
3942015
Ecosystem services classification: A systems ecology perspective of the cascade framework
A La Notte, D D’Amato, H Mäkinen, ML Paracchini, C Liquete, B Egoh, ...
Ecological indicators 74, 392-402, 2017
3862017
Land in balance: The scientific conceptual framework for Land Degradation Neutrality
AL Cowie, BJ Orr, VMC Sanchez, P Chasek, ND Crossman, A Erlewein, ...
Environmental Science & Policy 79, 25-35, 2018
3682018
Environmental flows for natural, hybrid, and novel riverine ecosystems in a changing world
M Acreman, AH Arthington, MJ Colloff, C Couch, ND Crossman, F Dyer, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (8), 466-473, 2014
3212014
Targeting the management of ecosystem services based on social values: Where, what, and how?
BA Bryan, CM Raymond, ND Crossman, DH Macdonald
Landscape and Urban Planning 97 (2), 111-122, 2010
3112010
Mapping and modelling ecosystem services for science, policy and practice
B Burkhard, N Crossman, S Nedkov, K Petz, R Alkemade
Ecosystem Services, 1-3, 2013
2522013
Scientific conceptual framework for land degradation neutrality
BJ Orr, AL Cowie, VM Castillo Sanchez, P Chasek, ND Crossman, ...
A report of the science-policy interface. United Nations Convention to …, 2017
2442017
Identifying cost-effective hotspots for restoring natural capital and enhancing landscape multifunctionality
ND Crossman, BA Bryan
Ecological economics 68 (3), 654-668, 2009
2252009
Comparing spatially explicit ecological and social values for natural areas to identify effective conservation strategies
BA Bryan, CM Raymond, ND Crossman, D King
Conservation Biology 25 (1), 172-181, 2011
1742011
Drought indicators revisited: the need for a wider consideration of environment and society
S Bachmair, K Stahl, K Collins, J Hannaford, M Acreman, M Svoboda, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Water 3 (4), 516-536, 2016
1562016
Species vulnerability to climate change: impacts on spatial conservation priorities and species representation
DM Summers, BA Bryan, ND Crossman, WS Meyer
Global Change Biology 18 (7), 2335-2348, 2012
1422012
Landscape futures analysis: assessing the impacts of environmental targets under alternative spatial policy options and future scenarios
BA Bryan, ND Crossman, D King, WS Meyer
Environmental Modelling & Software 26 (1), 83-91, 2011
1382011
Carbon payments and low‐cost conservation
ND Crossman, BA Bryan, DM Summers
Conservation Biology 25 (4), 835-845, 2011
1352011
Systematic regional planning for multiple objective natural resource management
BA Bryan, ND Crossman
Journal of environmental management 88 (4), 1175-1189, 2008
1332008
Systematic landscape restoration using integer programming
ND Crossman, BA Bryan
Biological Conservation 128 (3), 369-383, 2006
1102006
Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosyst. Serv. 1, 50–61
R De Groot, L Brander, S Van Der Ploeg, R Costanza, F Bernard, L Braat, ...
1092012
An invasive plant and climate change threat index for weed risk management: integrating habitat distribution pattern and dispersal process
ND Crossman, BA Bryan, DA Cooke
Ecological Indicators 11 (1), 183-198, 2011
1032011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20