Παρακολούθηση
Paolo Bifulco
Paolo Bifulco
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new EEG recording system for passive dry electrodes
AS Gaetano Gargiulo, Rafael A Calvo, Paolo Bifulco, Mario Cesarelli, Craig ...
Clinical Neurophysiology 121 (5), 686-693, 2010
1662010
Individual identification via electrocardiogram analysis
A Fratini, M Sansone, P Bifulco, M Cesarelli
Biomedical engineering online 14 (1), 1-23, 2015
1462015
Real-time EMG based pattern recognition control for hand prostheses: a review on existing methods, challenges and future implementation
N Parajuli, N Sreenivasan, P Bifulco, M Cesarelli, S Savino, V Niola, ...
Sensors 19 (20), 4596, 2019
1422019
Relevance of motion artifact in electromyography recordings during vibration treatment
A Fratini, M Cesarelli, P Bifulco, M Romano
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (4), 710-718, 2009
1152009
A mobile EEG system with dry electrodes
G Gargiulo, P Bifulco, RA Calvo, M Cesarelli, C Jin, A Van Schaik
2008 IEEE biomedical circuits and systems conference, 273-276, 2008
1142008
L ean S ix S igma: a new approach to the management of patients undergoing prosthetic hip replacement surgery
G Improta, G Balato, M Romano, F Carpentieri, P Bifulco, ...
Journal of evaluation in clinical practice 21 (4), 662-672, 2015
872015
Study of the control strategy of the quadriceps muscles in anterior knee pain
M Cesarelli, P Bifulco, M Bracale
IEEE transactions on rehabilitation engineering 8 (3), 330-341, 2000
842000
A piezoresistive sensor to measure muscle contraction and mechanomyography
D Esposito, E Andreozzi, A Fratini, GD Gargiulo, S Savino, V Niola, ...
Sensors 18 (8), 2553, 2018
832018
Comparison of short term variability indexes in cardiotocographic foetal monitoring
M Cesarelli, M Romano, P Bifulco
Computers in biology and medicine 39 (2), 106-118, 2009
812009
An ultra-high input impedance ECG amplifier for long-term monitoring of athletes
G Gargiulo, P Bifulco, M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, RA Calvo, C Jin, ...
Medical devices (Auckland, NZ) 3, 1, 2010
672010
Simulation of foetal phonocardiographic recordings for testing of FHR extraction algorithms
M Cesarelli, M Ruffo, M Romano, P Bifulco
Computer methods and programs in biomedicine 107 (3), 513-523, 2012
652012
An algorithm for FHR estimation from foetal phonocardiographic signals
M Ruffo, M Cesarelli, M Romano, P Bifulco, A Fratini
Biomedical Signal Processing and Control 5 (2), 131-141, 2010
622010
Relationship between visual acuity and eye position variability during foveations in congenital nystagmus
M Cesarelli, P Bifulco, L Loffredo, M Bracale
Documenta Ophthalmologica 101 (1), 59-72, 2000
622000
Frequency and time domain analysis of foetal heart rate variability with traditional indexes: a critical survey
M Romano, L Iuppariello, AM Ponsiglione, G Improta, P Bifulco, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2016, 2016
612016
Muscle motion and EMG activity in vibration treatment
A Fratini, A La Gatta, P Bifulco, M Romano, M Cesarelli
Medical engineering & physics 31 (9), 1166-1172, 2009
582009
Foetal heart rate power spectrum response to uterine contraction
M Romano, P Bifulco, M Cesarelli, M Sansone, M Bracale
Medical and Biological Engineering and Computing 44 (3), 188-201, 2006
562006
A wearable device for recording of biopotentials and body movements
P Bifulco, M Cesarelli, A Fratini, M Ruffo, G Pasquariello, G Gargiulo
2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2011
542011
Quadriceps muscles activation in anterior knee pain during isokinetic exercise
M Cesarelli, P Bifulco, M Bracale
Medical engineering & physics 21 (6-7), 469-478, 1999
541999
An algorithm for the recovery of fetal heart rate series from CTG data
M Cesarelli, M Romano, P Bifulco, F Fedele, M Bracale
Computers in biology and medicine 37 (5), 663-669, 2007
522007
Automatic recognition of vertebral landmarks in fluoroscopic sequences for analysis of intervertebral kinematics
P Bifulco, M Cesarelli, R Allen, M Sansone, M Bracale
Medical and Biological Engineering and Computing 39 (1), 65-75, 2001
512001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20