Παρακολούθηση
Eva Hasler
Eva Hasler
Amazon Translate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation decoding with terminology constraints
E Hasler, A De Gispert, G Iglesias, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1805.03750, 2018
1172018
Multilingual image description with neural sequence models
D Elliott, S Frank, E Hasler
arXiv preprint arXiv:1510.04709, 2015
1062015
Syntactically guided neural machine translation
F Stahlberg, E Hasler, A Waite, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1605.04569, 2016
862016
Margin Infused Relaxed Algorithm for Moses.
E Hasler, B Haddow, P Koehn
Prague Bull. Math. Linguistics 96, 69-78, 2011
522011
Source Sentence Simplification for Statistical Machine Translation
E Hasler, A de Gispert, F Stahlberg, A Waite, B Byrne
Computer Speech & Language 45, 221-235, 2017
512017
Dynamic topic adaptation for phrase-based mt
E Hasler, P Blunsom, P Koehn, B Haddow
Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the …, 2014
492014
Neural Machine Translation by Minimising the Bayes-risk with Respect to Syntactic Translation Lattices
F Stahlberg, A de Gispert, E Hasler, B Byrne
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
382017
Sparse lexicalised features and topic adaptation for SMT
E Hasler, B Haddow, P Koehn
Proceedings of the 9th International Workshop on Spoken Language Translation …, 2012
382012
Multi-engine machine translation with an open-source SMT decoder
Y Chen, A Eisele, C Federmann, E Hasler, M Jellinghaus, S Theison
Proceedings of the Second Workshop on Statistical Machine Translation, 193-196, 2007
382007
Controlling Japanese honorifics in English-to-Japanese neural machine translation
W Feely, E Hasler, A de Gispert
Proceedings of the 6th Workshop on Asian Translation, 45-53, 2019
302019
Hallucinated n-best lists for discriminative language modeling
K Sagae, M Lehr, E Prud'hommeaux, P Xu, N Glenn, D Karakos, ...
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
302012
SGNMT--A Flexible NMT Decoding Platform for Quick Prototyping of New Models and Search Strategies
F Stahlberg, E Hasler, D Saunders, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1707.06885, 2017
232017
Dynamic topic adaptation for smt using distributional profiles
E Hasler, B Haddow, P Koehn
Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation, 445-456, 2014
212014
A Comparison of Neural Models for Word Ordering
E Hasler, F Stahlberg, M Tomalin, A de Gispert, B Byrne
Proceedings of INLG, 2017
192017
The UEDIN systems for the IWSLT 2012 evaluation
E Hasler, P Bell, A Ghoshal, B Haddow, P Koehn, F McInnes, S Renals, ...
Proceedings of the 9th International Workshop on Spoken Language Translation …, 2012
192012
Semi-supervised discriminative language modeling for Turkish ASR
A Celebi, H Sak, E Dikici, M Saraçlar, M Lehr, E Prud'hommeaux, P Xu, ...
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
172012
Combining domain and topic adaptation for SMT
E Hasler, B Haddow, P Koehn
Proceedings of AMTA 2014, 139-151, 2014
112014
The edit distance transducer in action: The University of Cambridge English-German system at WMT16
F Stahlberg, E Hasler, B Byrne
arXiv preprint arXiv:1606.04963, 2016
102016
Automatic evaluation and analysis of idioms in neural machine translation
C Baziotis, P Mathur, E Hasler
arXiv preprint arXiv:2210.04545, 2022
82022
The devil is in the details: on the pitfalls of vocabulary selection in neural machine translation
T Domhan, E Hasler, K Tran, S Trenous, B Byrne, F Hieber
arXiv preprint arXiv:2205.06618, 2022
72022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20