Παρακολούθηση
Xuanran Zong
Xuanran Zong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.duke.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloudprophet: towards application performance prediction in cloud
A Li, X Zong, S Kandula, X Yang, M Zhang
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 41 (4), 426-427, 2011
1172011
CloudProphet: predicting web application performance in the cloud
A Li, X Zong, M Zhang, S Kandula, X Yang
ACM SIGCOMM Poster, 26, 2011
152011
An equation-based heap sizing rule
YC Tay, X Zong, X He
Performance Evaluation 70 (11), 948-964, 2013
132013
A page fault equation for dynamic heap sizing
YC Tay, XR Zong
Proceedings of the first joint WOSP/SIPEW International Conference on …, 2010
62010
Predicting application performance in the cloud
X Zong
Duke University, 2011
32011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5