Παρακολούθηση
Piotr Tokarczyk
Piotr Tokarczyk
PhD Student, ETH Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geod.baug.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Features, Color Spaces, and Boosting: New Insights on Semantic Classification of Remote Sensing Images
P Tokarczyk, JD Wegner, S Walk, K Schindler
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2015
1232015
High-quality observation of surface imperviousness for urban runoff modelling using UAV imagery
P Tokarczyk, JP Leitão, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
Hydrology and Earth System Sciences 19 (10), 4215-4228, 2015
592015
An Evaluation of Feature Learning Methods for High Resolution Image Classification
P Tokarczyk, J Montoya, K Schindler
ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 389-394, 2012
242012
Analysis of land use and land cover change in a coastal area of Rio de Janeiro using high-resolution remotely sensed data
S Avelar, P Tokarczyk
Journal of Applied Remote Sensing 8 (1), 083631, 2014
212014
Beyond hand-crafted features in remote sensing
P Tokarczyk, JD Wegner, S Walk, K Schindler
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2013
202013
Photogrammetrische Fernerkundung mit autonomen Mini-Drohnen in der Siedlungshydrologie
MM de Vitry, JP Leitao, P Tokarczyk, J Rieckermann
22014
Wykorzystanie analiz typu GIS do detekcji wybranych części anatomicznych ciała ludzkiego dla potrzeb badania wad postawy
R Tokarczyk, P Tokarczyk
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 19, 2009
22009
Modeling of the 'Plan da Mattun' archaeological site using a combination of different sensors
D Novák, P Tokarczyk, PW Theiler
ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2012
12012
Mapy podstawowych form pokrycia i użytkowania terenu zlewni Raby powyżej Zbiornika Dobczyckiego–porównanie dokładności klasyfikacji pikselowej i obiektowej obrazów LANDSAT TM1
M Badurska, W Drzewiecki, P Tokarczyk
5th Conference on Geoinformation: “Geoinformation for the environment and …, 2009
12009
Systemy nawigacji dla pieszych: automatyzacja pozyskiwania danych
P Tokarczyk, AU Frank
XVI Conference of Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2008
12008
Ocena możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych systemu KH-7 do badań zmian użytkowania na terenach zurbanizowanych
W Drzewiecki, E Głowienka, P Tokarczyk
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 2007
12007
Wykorzystanie aparatu cyfrowego telefonu komórkowego do wizualizacji 3D kapliczki
R Tokarczyk, J Kolecki, P Tokarczyk
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 769–779, 2007
12007
Enabling high-quality observations of surface imperviousness for water runoff modelling from unmanned aerial vehicles
P Tokarczyk, JP Leitao, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
EGU General Assembly Conference Abstracts, 10467, 2015
2015
Nutzung von Drohnen und Luftbildern in der Siedlungswasserwirtschaft
P Tokarczyk, JP Leitao, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
Geomatik Schweiz 2015 (9), 346-350, 2015
2015
Data-driven Feature Learning for High Resolution Urban Land-Cover Classification
PA Tokarczyk
ETH Zurich, 2015
2015
UAV-based mapping of surface imperviousness for water runoff modelling
P Tokarczyk, J Rieckermann, F Blumensaat, JP Leitao, K Schindler
Symposia Program: 12th Swiss Geoscience Meeting: Fribourg, 21-22 November 2014, 2014
2014
Modelowanie Ładunków Zawiesiny Ogólnej w Zlewni Zbiornika Dobczyckiego
W Drzewiecki, M Kopacz, S Mularz, T Pirowski, P Tokarczyk, T Stanisław
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2014
2014
Geodätische Messtechnik und Ingenieurgeodäsie am IGP ETHZ
H Ingensand, DE Grimm, S Tilch, R Mautz, P Theiler, K Schindler
Geomatik Schweiz 2011 (6), 293-294, 2011
2011
Mapping of basic land-use/land-cover types is upper Raba watershed – accuracy comparison of pixel-base and object-based approaches to LANDSAT TM images classification
M Badurska, W Drzewiecki, P Tokarczyk
Teledetekcja Środowiska 42, 2009
2009
Satellite sensor benchmarking for CwRS – Methodology, Thresholds and Results
PA Tokarczyk, JK Nowak Da Costa, PJ Åstrand
5th GeoCAP Conference “Geomatics in Support of the CAP”, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20