Παρακολούθηση
Jan Jürjens
Jan Jürjens
Universität Koblenz-Landau, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jurjens.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Secure systems development with UML
J Jürjens
Springer Science & Business Media, 2005
11012005
UMLsec: Extending UML for secure systems development
J Jürjens
International Conference on The Unified Modeling Language, 412-425, 2002
10102002
Towards development of secure systems using UMLsec
J Jürjens
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2001
2222001
Formal eavesdropping and its computational interpretation
M Abadi, J Jürjens
International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Software, 82-94, 2001
1752001
Comparing bug finding tools with reviews and tests
S Wagner, J Jürjens, C Koller, P Trischberger
IFIP International Conference on Testing of Communicating Systems, 40-55, 2005
1722005
Eliciting security requirements and tracing them to design: an integration of Common Criteria, heuristics, and UMLsec
SH Houmb, S Islam, E Knauss, J Jürjens, K Schneider
Requirements Engineering 15 (1), 63-93, 2010
1652010
An integrated security verification and security solution design trade-off analysis approach
SH Houmb, G Georg, J Jurjens, R France
Information Security and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2008
152*2008
Data security and consumer trust in FinTech innovation in Germany
H Stewart, J Jürjens
Information & Computer Security, 2018
1422018
Sound methods and effective tools for model-based security engineering with UML
J Jurjens
Proceedings. 27th International Conference on Software Engineering, 2005 …, 2005
1402005
Using UMLsec and goal trees for secure systems development
J Jürjens
Proceedings of the 2002 ACM symposium on Applied computing, 1026-1030, 2002
1082002
Model-based security engineering of distributed information systems using UMLsec
B Best, J Jurjens, B Nuseibeh
29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07), 581-590, 2007
1032007
Specification-based testing of firewalls
J Jürjens, G Wimmel
International Andrei Ershov Memorial Conference on Perspectives of System …, 2001
922001
Specification-based test generation for security-critical systems using mutations
G Wimmel, J Jürjens
International Conference on Formal Engineering Methods, 471-482, 2002
902002
Information security management and the human aspect in organizations
H Stewart, J Jürjens
Information & Computer Security, 2017
882017
From goal‐driven security requirements engineering to secure design
H Mouratidis, J Jurjens
International Journal of Intelligent Systems 25 (8), 813-840, 2010
832010
Extracting and verifying cryptographic models from C protocol code by symbolic execution
M Aizatulin, AD Gordon, J Jürjens
Proceedings of the 18th ACM conference on Computer and communications …, 2011
822011
Tools for secure systems development with UML
J Jürjens, P Shabalin
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 9 (5), 527-544, 2007
822007
Model-based security testing using umlsec: A case study
J Jürjens
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 220 (1), 93-104, 2008
772008
Secrecy-preserving refinement
J Jürjens
International Symposium of Formal Methods Europe, 135-152, 2001
742001
Automated verification of UMLsec models for security requirements
J Jürjens, P Shabalin
International Conference on the Unified Modeling Language, 365-379, 2004
722004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20