Παρακολούθηση
Kalliopi Chatzipanagiotou
Kalliopi Chatzipanagiotou
Senior Lecturer in Marketing, University of Glasgow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Store image attributes and customer satisfaction across different customer profiles within the supermarket sector in Greece
PK Theodoridis, KC Chatzipanagiotou
European Journal of Marketing 43 (5/6), 708-734, 2009
3062009
The relationships of customer-perceived value, satisfaction, loyalty and behavioral intentions
SP Gounaris, NA Tzempelikos, K Chatzipanagiotou
Journal of Relationship Marketing 6 (1), 63-87, 2007
3032007
Product-harm crisis management: Time heals all wounds?
A Vassilikopoulou, G Siomkos, K Chatzipanagiotou, A Pantouvakis
Journal of Retailing and Consumer Services 16 (3), 174-180, 2009
1932009
Decoding the complexity of the consumer-based brand equity process
K Chatzipanagiotou, C Veloutsou, G Christodoulides
Journal of Business Research 69 (11), 5479-5486, 2016
1752016
Internal‐market orientation: A misconceived aspect of marketing theory
S Gounaris, A Vassilikopoulou, KC Chatzipanagiotou
European journal of marketing, 2010
1712010
The role of emotions and conflicting online reviews on consumers' purchase intentions
C Ruiz-Mafe, K Chatzipanagiotou, R Curras-Perez
Journal of Business Research 89, 336-344, 2018
1392018
Pictorial content, sequence of conflicting online reviews and consumer decision-making: The stimulus-organism-response model revisited
E Bigne, K Chatzipanagiotou, C Ruiz
Journal of Business Research 115, 403-416, 2020
1172020
Managing the consumer-based brand equity process: A cross-cultural perspective
K Chatzipanagiotou, G Christodoulides, C Veloutsou
International Business Review 28 (2), 328-343, 2019
852019
The importance of factors influencing product-harm crisis management across different crisis extent levels: A conjoint analysis
A Vassilikopoulou, A Lepetsos, G Siomkos, K Chatzipanagiotou
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 17, 65-74, 2009
842009
Pilgrimages: the “promised land” for travel agents?
A Triantafillidou, C Koritos, K Chatzipanagiotou, A Vassilikopoulou
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2010
722010
Measuring the effectiveness of marketing information systems: An empirically validated instrument
SP Gounaris, GG Panigyrakis, KC Chatzipanagiotou
Marketing Intelligence & Planning 25 (6), 612-631, 2007
712007
The role of consumer ethical beliefs in product‐harm crises
A Vassilikopoulou, K Chatzipanagiotou, G Siomkos, A Triantafillidou
Journal of Consumer Behaviour 10 (5), 279-289, 2011
642011
The consumer-based brand equity deconstruction and restoration process: Lessons from unliked brands
C Veloutsou, K Chatzipanagiotou, G Christodoulides
Journal of Business Research 111, 41-51, 2020
522020
Hotels on fire: investigating consumers' responses and perceptions
A Vassilikopoulou, G Siomkos, K Chatzipanagiotou, A Triantafillidou
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2009
302009
Unfolding the recipes for conflict resolution during the new service development effort
S Gounaris, K Chatzipanagiotou, A Boukis, H Perks
Journal of Business Research 69 (10), 4042-4055, 2016
252016
A suggested typology of Greek upscale hotels based on their MrkIS: Implications for hotels' overall effectiveness
KC Chatzipanagiotou, CD Coritos
European Journal of Marketing 44 (11/12), 1576-1611, 2010
242010
The impact of design characteristics and support services on the effectiveness of marketing information systems: an empirical investigation
GG Panigyrakis, KC Chatzipanagiotou
Review of Business Information Systems (RBIS) 10 (2), 91-104, 2006
222006
An empirical investigation of the relationship between market orientation and MrkIS effectiveness in upscale hotels in Greece
KC Chatzipanagiotou, A Vassilikopoulou, GJ Siomkos
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 16, 285-297, 2008
172008
The Relationship Between Market Orientation And Marketing Information Systems Effectiveness: An Empirical Investigation
GG Panigyrakis, KC Chatzipanagiotou
Review of Business Information Systems (RBIS) 8 (4), 69-82, 2004
52004
The Consumer-Based Brand Equity Process: An fs/Qualitative Comparative Analysis Approach
K Chatzipanagiotou, C Veloutsou, G Christodoulides
22016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20