Παρακολούθηση
Florent Le Courtois
Florent Le Courtois
DGA TN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intradef.gouv.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Compressed sensing for wideband wavenumber tracking in dispersive shallow water
F Le Courtois, J Bonnel
The Journal of the Acoustical Society of America 138 (2), 575-583, 2015
322015
Reconstruction of dispersion curves in the frequency-wavenumber domain using compressed sensing on a random array
A Drémeau, F Le Courtois, J Bonnel
IEEE Journal of Oceanic Engineering 42 (4), 914-922, 2017
282017
Autoregressive model for high-resolution wavenumber estimation in a shallow water environment using a broadband source
F Le Courtois, J Bonnel
J. Acoust. Soc. Am. 135 (4), 199-205, 2014
272014
Genetic optimisation of a plane array geometry for beamforming. Application to source localisation in a high speed train
F Le Courtois, JH Thomas, F Poisson, JC Pascal
Journal of Sound and Vibration 371, 78-93, 2016
212016
Ambient noise dynamics in a heavy shipping area
GB Kinda, F Le Courtois, Y Stéphan
Marine pollution bulletin 124 (1), 535-546, 2017
202017
Impulsive noise pollution in the Northeast Atlantic: Reported activity during 2015–2017
ND Merchant, MH Andersson, T Box, F Le Courtois, D Cronin, ...
Marine Pollution Bulletin 152, 110951, 2020
152020
Identification of the rail radiation using beamforming and a 2 D array
F Le Courtois, JH Thomas, F Poisson, JC Pascal
Acoustics 2012, 2012
132012
Wavenumber tracking in a low resolution frequency-wavenumber representation using particle filtering
F Le Courtois, J Bonnel
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
122014
Caractérisation des sources acoustiques sur le matériel ferroviaire par méthode d’antennerie
F Le Courtois
Université du Maine, 2012
72012
Statistical ambient noise maps from traffic at world and basin scales
F Le Courtois, BG Kinda, JM Boutonnier, O Sarzeaud, Y Stéphan
ACOUSTIC AND ENVIRONMENTAL VARIABILITY, FLUCTUATIONS AND COHERENCE, 2016
6*2016
Optimisation par algorithme génétique de la géométrie d'antenne pour la localisation de sources
F Le Courtois, JC Pascal, JH Thomas, F Poisson
10ème Congrès Français d'Acoustique, -, 2010
62010
Sound source characterization on a high speed train from microphone array measurements
F Le Courtois, F Poisson, JH Thomas, JC Pascal
INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 2011 (3), 3757 …, 2011
42011
At-sea experimental evaluation of the influence of environmental fluctuations on the acoustic coherence radius
G Beaumont, A Drémeau, R Fablet, G Real, F Le Courtois
Underwater Acoustics Conference, 2019
22019
Méthode de Déconvolution pour l’Imagerie des Sources en Mouvement Rapide
F Le Courtois, JH Thomas, F Poisson, JC Pascal
Congrès Français d'Acoustique, 2014
22014
Analysis of the comprehensiveness of ais data sets: Application to the underwater noise modelling at basin scale
B Ollivier, F Le Courtois, GB Kinda, C Ratsivalaka, O Sarzeaud, ...
OCEANS 2019-Marseille, 1-6, 2019
12019
Underwater ambient noise spatial and temporal coherence at basin scale
GB Kinda, F Le Courtois, Y Stéphan, JM Boutonnier, JY Royer, G Barruol
The Journal of the Acoustical Society of America 144 (3), 1732-1732, 2018
12018
Modal wavenumber estimation using a Bayesian compressed sensing algorithm
A Dremeau, J Bonnel, F Le Courtois
The Journal of the Acoustical Society of America 139 (4), 2167-2167, 2016
12016
Estimation haute résolution des nombres d'onde dans un guide d'onde océanique dispersif
F Le Courtois, J Bonnel
GRETSI 2013, xx, 2013
12013
Estimation du canal acoustique sous-marin pour le positionnement et suivi de plateformes dérivantes sous-marines
M Grangeon, FX Socheleau, AL Ponte, F Le Courtois, GB Kinda
XXVIII colloque GRETSI: Groupe de recherche et d'études du traitement du signal, 2022
2022
Shallow-water waveguide acoustic analysis in a fluctuating environment
S Pinson, V Quilfen, F Le Courtois, G Real, D Fattaccioli
The Journal of the Acoustical Society of America 152 (3), 1252-1262, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20