Παρακολούθηση
Faruk Ahmed
Faruk Ahmed
PhD Candidate, Université de Montréal (Mila)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved training of Wasserstein GANs
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, A Courville
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017
79592017
Reducing overfitting in deep networks by decorrelating representations
M Cogswell, F Ahmed, R Girshick, L Zitnick, D Batra
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2016
3772016
PixelVAE: A latent variable model for natural images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, A Ali Taiga, F Visin, D Vazquez, ...
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
3282017
Removal of high-density salt-and-pepper noise in images with an iterative adaptive fuzzy filter using alpha-trimmed mean
F Ahmed, S Das
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 22 (5), 1352-1358, 2013
1202013
Optimizing expected intersection-over-union with candidate-constrained CRFs
F Ahmed, D Tarlow, D Batra
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1850-1858, 2015
612015
Detecting semantic anomalies
F Ahmed, A Courville
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 34 (4 …, 2020
592020
Systematic generalisation with group invariant predictions
F Ahmed, Y Bengio, H van Seijen, A Courville
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
502021
Probability distillation: A caveat and alternatives
CW Huang*, F Ahmed*, K Kumar, A Lacoste, A Courville
Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2019
62019
Integrating categorical semantics into unsupervised domain translation
S Lavoie-Marchildon, F Ahmed, A Courville
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
32021
Generative models for natural images
F Ahmed
Université de Montréal (MSc Thesis), 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10