Francesco Brardinoni
Francesco Brardinoni
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Landslide inventory in a rugged forested watershed: a comparison between air-photo and field survey data
F Brardinoni, O Slaymaker, MA Hassan
Geomorphology 54 (3-4), 179-196, 2003
2432003
SEDIMENT TRANSPORT AND CHANNEL MORPHOLOGY OF SMALL, FORESTED STREAMS
MA Hassan, M Church, TE Lisle, F Brardinoni, L Benda, GE Grant
JAWRA Journal of the American Water Resources Association 41 (4), 853-876, 2005
1922005
Representing the landslide magnitude–frequency relation: Capilano River basin, British Columbia
F Brardinoni, M Church
Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British …, 2004
1552004
Indices of sediment connectivity: opportunities, challenges and limitations
T Heckmann, M Cavalli, O Cerdan, S Foerster, M Javaux, E Lode, ...
Earth-Science Reviews 187, 77-108, 2018
1362018
Glacial erosion, evolution of river long profiles, and the organization of process domains in mountain drainage basins of coastal British Columbia
F Brardinoni, MA Hassan
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 111 (F1), 2006
1362006
A new monitoring station for debris flows in the European Alps: first observations in the Gadria basin
F Comiti, L Marchi, P Macconi, M Arattano, G Bertoldi, M Borga, ...
Natural hazards 73 (3), 1175-1198, 2014
1072014
A regional inventory of rock glaciers and protalus ramparts in the central Italian Alps
R Scotti, F Brardinoni, S Alberti, P Frattini, GB Crosta
Geomorphology 186, 136-149, 2013
1012013
Assessment of erosion and deposition in steep mountain basins by differencing sequential digital terrain models
M Cavalli, B Goldin, F Comiti, F Brardinoni, L Marchi
Geomorphology 291, 4-16, 2017
722017
Glacially induced organization of channel‐reach morphology in mountain streams
F Brardinoni, MA Hassan
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 112 (F3), 2007
682007
Forests and landslides: The role of trees and forests in the prevention of landslides and rehabilitation of landslide-affected areas in Asia Second edition
K Forbes, J Broadhead, AD Brardinoni, D Gray, BV Stokes
Rap Publication, 02, 2013
672013
Colluvial sediment dynamics in mountain drainage basins
F Brardinoni, MA Hassan, T Rollerson, D Maynard
Earth and Planetary Science Letters 284 (3-4), 310-319, 2009
482009
Complex mass wasting response of drainage basins to forest management in coastal British Columbia
F Brardinoni, MA Hassan, HO Slaymaker
Geomorphology 49 (1-2), 109-124, 2003
482003
Lithologic and glacially conditioned controls on regional debris-flow sediment dynamics
F Brardinoni, M Church, A Simoni, P Macconi
Geology 40 (5), 455-458, 2012
372012
Effects of sediment mixing on 10Be concentrations in the Zielbach catchment, central-eastern Italian Alps
S Savi, K Norton, V Picotti, F Brardinoni, N Akçar, PW Kubik, R Delunel, ...
Quaternary geochronology 19, 148-162, 2014
352014
Bedload transport in a formerly glaciated mountain catchment constrained by particle tracking
A Dell'Agnese, F Brardinoni, M Toro, M Engel, L Mao, F Comiti
Earth Surface Dynamics 3, 527–542, 2015
332015
Evaluating sources of uncertainty and variability in rock glacier inventories
F Brardinoni, R Scotti, R Sailer, V Mair
Earth Surface Processes and Landforms 44 (12), 2450-2466, 2019
282019
Post-LIA glacier changes along a latitudinal transect in the Central Italian Alps
R Scotti, F Brardinoni, GB Crosta
The Cryosphere 8, 2235–2252, 2014
242014
Quantifying sediment supply at the end of the last glaciation: Dynamic reconstruction of an alpine debris-flow fan
S Savi, KP Norton, V Picotti, N Akçar, R Delunel, F Brardinoni, P Kubik, ...
Bulletin 126 (5-6), 773-790, 2014
232014
Channel morphology and bed-load yield in fluvial, formerly-glaciated headwater streams of the Columbia Mountains, Canada
KC Green, F Brardinoni, Y Alila
Geomorphology 188, 96-109, 2013
222013
Variable hillslope‐channel coupling and channel characteristics of forested mountain streams in glaciated landscapes
MA Hassan, S Bird, D Reid, C Ferrer‐Boix, D Hogan, F Brardinoni, ...
Earth Surface Processes and Landforms 44 (3), 736-751, 2019
202019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20