Παρακολούθηση
Tamer Elsayed
Tamer Elsayed
Associate Professor, Qatar University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pairwise document similarity in large collections with mapreduce
T Elsayed, J Lin, DW Oard
Proceedings of ACL-08: HLT, short papers, 265-268, 2008
3092008
Automated Fact-Checking for Assisting Human Fact-Checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 13, 4551-4558, 2021
1762021
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1392018
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
1182020
Why is that relevant? collecting annotator rationales for relevance judgments
T McDonnell, M Lease, M Kutlu, T Elsayed
Proceedings of the AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing 4 …, 2016
1152016
The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
ECIR 2021, 2021
1052021
Overview of the CLEF-2019 CheckThat!: Automatic Identification and Verification of Claims
T Elsayed, P Nakov, A Barrón-Cedeno, M Hasanain, R Suwaileh, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
952019
iHadoop: asynchronous iterations for MapReduce
E Elnikety, T Elsayed, HE Ramadan
IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and …, 2011
902011
ArCOV-19: The First Arabic COVID-19 Twitter Dataset with Propagation Networks
F Haouari, M Hasanain, R Suwaileh, T Elsayed
Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop, 82-91, 2021
872021
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
852021
Overview of OSACT4 Arabic offensive language detection shared task
H Mubarak, K Darwish, W Magdy, T Elsayed, H Al-Khalifa
Proceedings of the 4th Workshop on open-source arabic corpora and processing …, 2020
832020
ArCOV19-Rumors: Arabic COVID-19 Twitter Dataset for Misinformation Detection
F Haouari, M Hasanain, R Suwaileh, T Elsayed
Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop, 72-81, 2021
722021
Personal Name Resolution in Email: A Heuristic Approach
T Elsayed, G Namata, L Getoor, DW Oard
702008
Of Ivory and Smurfs: Loxodontan MapReduce experiments for web search
J Lin, D Metzler, T Elsayed, L Wang
Text REtrieval Conference (TREC) 2009, 2009
672009
Cross-Document Coreference Resolution: A Key Technology for Learning by Reading.
J Mayfield, D Alexander, BJ Dorr, J Eisner, T Elsayed, T Finin, C Fink, ...
AAAI Spring Symposium: Learning by Reading and Learning to Read 9, 65-70, 2009
672009
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on Automatic Identification and Verification of Political Claims. Task 1: Check-Worthiness⋆
T Elsayed, R Suwaileh, W Zaghouani, S Kyuchukov, G Da San Martino, ...
66*2018
Embeddings-Based Clustering for Target Specific Stances: The Case of a Polarized Turkey
A Rashed, M Kutlu, K Darwish, T Elsayed, C Bayrak
International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM) 15, 537-548, 2021
65*2021
CheckThat! at CLEF 2020: Enabling the Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
European Conference on Information Retrieval, 499-507, 2020
612020
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims. Task 2: Factuality
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, P Atanasova, ...
Cappellato et al.[3], 2018
542018
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 1 on Check-Worthiness Estimation in Tweets and Political Debates.
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (working notes), 369-392, 2021
532021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20