Παρακολούθηση
Tamer Elsayed
Tamer Elsayed
Associate Professor, Qatar University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pairwise document similarity in large collections with MapReduce
T Elsayed, J Lin, DW Oard
Proceedings of ACL-08: HLT, short papers, 265-268, 2008
3052008
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims
P Nakov, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 9th …, 2018
1172018
Why Is That Relevant? Collecting Annotator Rationales for Relevance Judgments
T McDonnell, M Lease, M Kutlu, T Elsayed
Fourth AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing (HComp 2016 …, 2016
922016
Automated Fact-Checking for Assisting Human Fact-Checkers
P Nakov, D Corney, M Hasanain, F Alam, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, ...
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 13, 4551-4558, 2021
902021
iHadoop: asynchronous iterations for MapReduce
E Elnikety, T Elsayed, HE Ramadan
IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and …, 2011
872011
Overview of CheckThat! 2020: Automatic identification and verification of claims in social media
A Barrón-Cedeño, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 11th …, 2020
852020
The CLEF-2021 CheckThat! Lab on Detecting Check-Worthy Claims, Previously Fact-Checked Claims, and Fake News
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
ECIR 2021, 2021
792021
Overview of the CLEF-2019 CheckThat!: Automatic Identification and Verification of Claims
T Elsayed, P Nakov, A Barrón-Cedeno, M Hasanain, R Suwaileh, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
752019
Personal Name Resolution in Email: A Heuristic Approach
T Elsayed, G Namata, L Getoor, DW Oard
692008
Of Ivory and Smurfs: Loxodontan MapReduce experiments for web search
J Lin, D Metzler, T Elsayed, L Wang
Text REtrieval Conference (TREC) 2009, 2009
672009
ArCOV-19: The First Arabic COVID-19 Twitter Dataset with Propagation Networks
F Haouari, M Hasanain, R Suwaileh, T Elsayed
Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop, 82-91, 2021
662021
Cross-Document Coreference Resolution: A Key Technology for Learning by Reading.
J Mayfield, D Alexander, BJ Dorr, J Eisner, T Elsayed, T Finin, C Fink, ...
AAAI Spring Symposium: Learning by Reading and Learning to Read 9, 65-70, 2009
652009
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on Automatic Identification and Verification of Political Claims. Task 1: Check-Worthiness⋆
T Elsayed, R Suwaileh, W Zaghouani, S Kyuchukov, G Da San Martino, ...
60*2018
Overview of OSACT4 Arabic offensive language detection shared task
H Mubarak, K Darwish, W Magdy, T Elsayed, H Al-Khalifa
Proceedings of the 4th Workshop on open-source arabic corpora and processing …, 2020
532020
Overview of the CLEF-2018 CheckThat! Lab on automatic identification and verification of political claims. Task 2: Factuality
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, R Suwaileh, L Màrquez, P Atanasova, ...
Cappellato et al.[3], 2018
522018
Overview of the clef–2021 checkthat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
512021
CheckThat! at CLEF 2020: Enabling the Automatic Identification and Verification of Claims in Social Media
A Barrón-Cedeno, T Elsayed, P Nakov, G Da San Martino, M Hasanain, ...
Advances in Information Retrieval: 42nd European Conference on IR Research …, 2020
512020
No free lunch: brute force vs. locality-sensitive hashing for cross-lingual pairwise similarity
F Ture, T Elsayed, J Lin
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
512011
Overview of CheckThat! 2020 English: Automatic identification and verification of claims in social media
S Shaar, A Nikolov, N Babulkov, F Alam, A Barrón-Cedeno, T Elsayed, ...
Cappellato et al.[10], 2020
472020
Embeddings-Based Clustering for Target Specific Stances: The Case of a Polarized Turkey
A Rashed, M Kutlu, K Darwish, T Elsayed, C Bayrak
International AAAI Conference on Web and Social Media (ICWSM) 15, 537-548, 2021
45*2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20