Παρακολούθηση
Colin Please
Colin Please
Professor of Applied Mathematics, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα maths.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mechanisms to explain the reverse perivascular transport of solutes out of the brain
D Schley, R Carare-Nnadi, CP Please, VH Perry, RO Weller
Journal of theoretical biology 238 (4), 962-974, 2006
3212006
Heterogeneous proliferation within engineered cartilaginous tissue: the role of oxygen tension
MC Lewis, BD MacArthur, J Malda, G Pettet, CP Please
Biotechnology and bioengineering 91 (5), 607-615, 2005
2062005
Computational modelling of cell spreading and tissue regeneration in porous scaffolds
BG Sengers, M Taylor, CP Please, ROC Oreffo
Biomaterials 28 (10), 1926-1940, 2007
2022007
The migration of cells in multicell tumor spheroids
GJ Pettet, CP Please, MJ Tindall, DLS McElwain
Bulletin of mathematical biology 63 (2), 231-257, 2001
2012001
Stem cell differentiation as a non-Markov stochastic process
PS Stumpf, RCG Smith, M Lenz, A Schuppert, FJ Müller, A Babtie, ...
Cell Systems 5 (3), 268-282. e7, 2017
1842017
Modeling the fabrication of hollow fibers: capillary drawing
AD Fitt, K Furusawa, TM Monro, CP Please
Journal of lightwave Technology 19 (12), 1924, 2001
1822001
An asymptotic derivation of a single particle model with electrolyte
SG Marquis, V Sulzer, R Timms, CP Please, SJ Chapman
Journal of The Electrochemical Society 166 (15), A3693, 2019
1642019
The mathematical modelling of capillary drawing for holey fibre manufacture
AD Fitt, K Furusawa, TM Monro, CP Please, DJ Richardson
Journal of Engineering mathematics 43, 201-227, 2002
1632002
Pore geometry regulates early stage human bone marrow cell tissue formation and organisation
J Knychala, N Bouropoulos, CJ Catt, OL Katsamenis, CP Please, ...
Annals of biomedical engineering 41, 917-930, 2013
1382013
Experimental characterization and computational modelling of two-dimensional cell spreading for skeletal regeneration
BG Sengers, CP Please, ROC Oreffo
Journal of the Royal Society Interface 4 (17), 1107-1117, 2007
1342007
Elastohydrodynamics of the eyelid wiper
MB Jones, GR Fulford, CP Please, DLS McElwain, MJ Collins
Bulletin of mathematical biology 70, 323-343, 2008
1242008
A new approach to modelling the formation of necrotic regions in tumours
CP Please, G Pettet, DLS McElwain
Applied mathematics letters 11 (3), 89-94, 1998
1141998
Multiscale modelling and analysis of lithium-ion battery charge and discharge
G Richardson, G Denuault, CP Please
Journal of Engineering Mathematics 72, 41-72, 2012
1062012
Stochasticity and the molecular mechanisms of induced pluripotency
BD MacArthur, CP Please, ROC Oreffo
PloS one 3 (8), e3086, 2008
1062008
An improved model of fracture propagation by gas during rock blasting—some analytical results
AS Paine, CP Please
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics …, 1994
1061994
Dynamics of tear film deposition and draining
MB Jones, CP Please, DLS McElwain, GR Fulford, AP Roberts, MJ Collins
Mathematical medicine and biology 22 (3), 265-288, 2005
1032005
Tumour dynamics and necrosis: surface tension and stability
KA Landman, CP Please
Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA 18 (2), 131-158, 2001
992001
A heat and mass transfer study of coffee bean roasting
NT Fadai, J Melrose, CP Please, A Schulman, RA Van Gorder
International Journal of Heat and Mass Transfer 104, 787-799, 2017
872017
Approximations to the distributed activation energy model for the pyrolysis of coal
CP Please, MJ McGuinness, DLS McElwain
Combustion and Flame 133 (1-2), 107-117, 2003
852003
Combining mechanical and chemical effects in the deformation and failure of a cylindrical electrode particle in a Li-ion battery
J Chakraborty, CP Please, A Goriely, SJ Chapman
International Journal of Solids and Structures 54, 66-81, 2015
762015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20