Παρακολούθηση
Laura Thevenard
Laura Thevenard
Institut des Nanosciences de Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα insp.jussieu.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2019 surface acoustic waves roadmap
P Delsing, AN Cleland, MJA Schuetz, J Knörzer, G Giedke, JI Cirac, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 52 (35), 353001, 2019
3222019
Surface-acoustic-wave-driven ferromagnetic resonance in (Ga, Mn)(As, P) epilayers
L Thevenard, C Gourdon, JY Prieur, HJ Von Bardeleben, S Vincent, ...
Physical Review B 90 (9), 094401, 2014
1442014
Irreversible magnetization switching using surface acoustic waves
L Thevenard, JY Duquesne, E Peronne, HJ Von Bardeleben, H Jaffres, ...
Physical Review B 87 (14), 144402, 2013
1022013
Precessional magnetization switching by a surface acoustic wave
L Thevenard, IS Camara, S Majrab, M Bernard, P Rovillain, A Lemaître, ...
Physical Review B 93 (13), 134430, 2016
952016
Magnetic properties and domain structure of (Ga, Mn) As films with perpendicular anisotropy
L Thevenard, L Largeau, O Mauguin, G Patriarche, A Lemaître, N Vernier, ...
Physical Review B 73 (19), 195331, 2006
852006
Magnetic domain wall pinning by a curved conduit
ER Lewis, D Petit, L Thevenard, AV Jausovec, L O’Brien, DE Read, ...
Applied Physics Letters 95 (15), 2009
752009
Nonadiabatic spin-transfer torque in (Ga, Mn) As with perpendicular anisotropy
JP Adam, N Vernier, J Ferré, A Thiaville, V Jeudy, A Lemaître, ...
Physical Review B 80 (19), 193204, 2009
722009
Effect of picosecond strain pulses on thin layers of the ferromagnetic semiconductor (Ga, Mn)(As, P)
L Thevenard, E Peronne, C Gourdon, C Testelin, M Cubukcu, E Charron, ...
Physical Review B 82 (10), 104422, 2010
662010
Evolution of the magnetic anisotropy with carrier density in hydrogenated
L Thevenard, L Largeau, O Mauguin, A Lemaître, K Khazen, ...
Physical Review B 75 (19), 195218, 2007
612007
Tuning the ferromagnetic properties of hydrogenated GaMnAs
L Thevenard, L Largeau, O Mauguin, A Lemaître, B Theys
Applied Physics Letters 87 (18), 2005
582005
Universal conductance fluctuations in epitaxial GaMnAs ferromagnets: Dephasing by structural and spin disorder
L Vila, R Giraud, L Thevenard, A Lemaître, F Pierre, J Dufouleur, D Mailly, ...
Physical review letters 98 (2), 027204, 2007
542007
Ferromagnetic resonance of thin films with constant Mn and variable free-hole concentrations
K Khazen, HJ Von Bardeleben, JL Cantin, L Thevenard, L Largeau, ...
Physical Review B 77 (16), 165204, 2008
532008
Strong reduction of the coercivity by a surface acoustic wave in an out-of-plane magnetized epilayer
L Thevenard, IS Camara, JY Prieur, P Rovillain, A Lemaître, C Gourdon, ...
Physical Review B 93 (14), 140405, 2016
472016
Exchange constant and domain wall width in (Ga, Mn)(As, P) films with self-organization of magnetic domains
S Haghgoo, M Cubukcu, HJ Von Bardeleben, L Thevenard, A Lemaître, ...
Physical Review B 82 (4), 041301, 2010
462010
Resonant magneto-acoustic switching: influence of Rayleigh wave frequency and wavevector
P Kuszewski, IS Camara, N Biarrotte, L Becerra, J von Bardeleben, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 30 (24), 244003, 2018
412018
Determination of the micromagnetic parameters in (Ga, Mn) As using domain theory
C Gourdon, A Dourlat, V Jeudy, K Khazen, HJ Von Bardeleben, ...
Physical Review B 76 (24), 241301, 2007
402007
Six-fold configurational anisotropy and magnetic reversal in nanoscale Permalloy triangles
L Thevenard, HT Zeng, D Petit, RP Cowburn
Journal of Applied Physics 106 (6), 2009
382009
Field-free magnetization switching by an acoustic wave
IS Camara, JY Duquesne, A Lemaître, C Gourdon, L Thevenard
Physical Review Applied 11 (1), 014045, 2019
372019
Voltage-controlled tunneling anisotropic magnetoresistance of a ferromagnetic p++-(Ga, Mn) As∕ n+-GaAs Zener-Esaki diode
R Giraud, M Gryglas, L Thevenard, A Lemaître, G Faini
Applied Physics Letters 87 (24), 2005
342005
Domain structure and magnetic anisotropy fluctuations in (Ga, Mn) As: Effect of annealing
A Dourlat, V Jeudy, C Testelin, F Bernardot, K Khazen, C Gourdon, ...
Journal of Applied Physics 102 (2), 2007
332007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20