Παρακολούθηση
Kevin Köser
Kevin Köser
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geomar.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
City-scale landmark identification on mobile devices
DM Chen, G Baatz, K Köser, SS Tsai, R Vedantham, T Pylvänäinen, ...
CVPR 2011, 737-744, 2011
5032011
Large scale visual geo-localization of images in mountainous terrain
G Baatz, O Saurer, K Köser, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
2002012
A multiple-camera system calibration toolbox using a feature descriptor-based calibration pattern
B Li, L Heng, K Koser, M Pollefeys
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
1652013
Toward automated driving in cities using close-to-market sensors: An overview of the v-charge project
P Furgale, U Schwesinger, M Rufli, W Derendarz, H Grimmett, ...
2013 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 809-816, 2013
1592013
Handling urban location recognition as a 2d homothetic problem
G Baatz, K Köser, D Chen, R Grzeszczuk, M Pollefeys
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
1062010
Leveraging 3D city models for rotation invariant place-of-interest recognition
G Baatz, K Köser, D Chen, R Grzeszczuk, M Pollefeys
International Journal of Computer Vision 96 (3), 315-334, 2012
962012
3d reconstruction based on underwater video from rov kiel 6000 considering underwater imaging conditions
A Sedlazeck, K Koser, R Koch
Oceans 2009-Europe, 1-10, 2009
952009
Perspectives in visual imaging for marine biology and ecology: from acquisition to understanding
JM Durden, T Schoening, F Althaus, A Friedman, R García Campos, ...
Hughes, RN, Hughes, DJ, Smith, IP, Dale, AC Oceanography and Marine Biology …, 2016
912016
Biological effects 26 years after simulated deep-sea mining
E Simon-Lledó, BJ Bett, VAI Huvenne, K Köser, T Schoening, J Greinert, ...
Scientific reports 9 (1), 1-13, 2019
902019
Rolling shutter stereo
O Saurer, K Koser, JY Bouguet, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 465-472, 2013
852013
Pose estimation for multi-camera systems
JM Frahm, K Köser, R Koch
Pattern Recognition: 26th DAGM Symposium, Tübingen, Germany, August 30 …, 2004
812004
Perspectively invariant normal features
K Koser, R Koch
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
722007
Markerless augmented reality with light source estimation for direct illumination
JM Frahm, K Koeser, D Grest, R Koch
Conference on Visual Media Production CVMP, London, 211-220, 2005
722005
Image based geo-localization in the alps
O Saurer, G Baatz, K Köser, L Ladický, M Pollefeys
International Journal of Computer Vision 116, 213-225, 2016
682016
DeepSurveyCam—a deep ocean optical mapping system
T Kwasnitschka, K Köser, J Sticklus, M Rothenbeck, T Weiß, E Wenzlaff, ...
Sensors 16 (2), 164, 2016
652016
Processing of multibeam water column image data for automated bubble/seep detection and repeated mapping
P Urban, K Köser, J Greinert
Limnology and oceanography: methods 15 (1), 1-21, 2017
582017
Understanding Mn-nodule distribution and evaluation of related deep-sea mining impacts using AUV-based hydroacoustic and optical data
A Peukert, T Schoening, E Alevizos, K Köser, T Kwasnitschka, J Greinert
Biogeosciences 15 (8), 2525-2549, 2018
552018
Automatic registration of RGB-D scans via salient directions
B Zeisl, K Koser, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2808-2815, 2013
552013
Radial distortion self-calibration
J Henrique Brito, R Angst, K Koser, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
512013
Refractive 3D reconstruction on underwater images
A Jordt, K Köser, R Koch
Methods in Oceanography 15, 90-113, 2016
492016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20