Παρακολούθηση
Cathy Wu
Cathy Wu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα udel.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UniProt: the universal protein knowledgebase
R Apweiler, A Bairoch, CH Wu, WC Barker, B Boeckmann, S Ferro, ...
Nucleic acids research 32 (suppl_1), D115-D119, 2004
4339*2004
UniProt: a worldwide hub of protein knowledge
UniProt Consortium
Nucleic acids research 47 (D1), D506-D515, 2019
42702019
UniProt: a hub for protein information
UniProt Consortium
Nucleic acids research 43 (D1), D204-D212, 2015
39562015
Reorganizing the protein space at the Universal Protein Resource (UniProt)
UniProt Consortium
Nucleic acids research 40 (D1), D71-D75, 2012
2908*2012
The universal protein resource (UniProt)
UP Consortium
Nucleic acids research 36 (suppl 1), D190-D195, 2008
2656*2008
Gene ontology consortium: going forward
Gene Ontology Consortium
Nucleic acids research 43 (D1), D1049-D1056, 2015
22592015
The universal protein resource (UniProt)
A Bairoch, R Apweiler, CH Wu, WC Barker, B Boeckmann, S Ferro, ...
Nucleic acids research 33 (suppl_1), D154-D159, 2005
20712005
The universal protein resource (UniProt)
A Bairoch, R Apweiler, CH Wu, WC Barker, B Boeckmann, S Ferro, ...
Nucleic acids research 33 (suppl_1), D154-D159, 2005
20712005
The universal protein resource (UniProt)
A Bairoch, R Apweiler, CH Wu, WC Barker, B Boeckmann, S Ferro, ...
Nucleic acids research 33 (suppl_1), D154-D159, 2005
20712005
InterPro: the integrative protein signature database
S Hunter, R Apweiler, TK Attwood, A Bairoch, A Bateman, D Binns, P Bork, ...
Nucleic acids research 37 (suppl_1), D211-D215, 2009
19522009
UniProt Knowledgebase: a hub of integrated protein data
M Magrane
Database 2011, 2011
15962011
UniProt Knowledgebase: a hub of integrated protein data
M Magrane
Database 2011, 2011
15962011
UniProt Knowledgebase: a hub of integrated protein data
M Magrane
Database 2011, 2011
15962011
The universal protein resource (UniProt)
UniProt Consortium
Nucleic acids research 36 (suppl_1), D190-D195, 2007
15422007
The universal protein resource (UniProt)
UniProt Consortium
Nucleic acids research 36 (suppl_1), D190-D195, 2007
15412007
UniProt: the universal protein knowledgebase in 2021
Nucleic acids research 49 (D1), D480-D489, 2021
13842021
InterPro in 2017—beyond protein family and domain annotations
RD Finn, TK Attwood, PC Babbitt, A Bateman, P Bork, AJ Bridge, ...
Nucleic acids research 45 (D1), D190-D199, 2017
13142017
Activities at the universal protein resource (UniProt)
UniProt Consortium
Nucleic acids research 42 (D1), D191-D198, 2014
13042014
The InterPro protein families database: the classification resource after 15 years
A Mitchell, HY Chang, L Daugherty, M Fraser, S Hunter, R Lopez, ...
Nucleic acids research 43 (D1), D213-D221, 2015
12622015
The Universal Protein Resource (UniProt): an expanding universe of protein information
CH Wu, R Apweiler, A Bairoch, DA Natale, WC Barker, B Boeckmann, ...
Nucleic acids research 34 (suppl_1), D187-D191, 2006
12512006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20