Παρακολούθηση
Alexandros Pitilakis
Alexandros Pitilakis
Postdoctoral Researcher at Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward intelligent metasurfaces: the progress from globally tunable metasurfaces to software‐defined metasurfaces with an embedded network of controllers
O Tsilipakos, AC Tasolamprou, A Pitilakis, F Liu, X Wang, MS Mirmoosa, ...
Advanced optical materials 8 (17), 2000783, 2020
1972020
Intelligent metasurfaces with continuously tunable local surface impedance for multiple reconfigurable functions
F Liu, O Tsilipakos, A Pitilakis, AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, ...
Physical Review Applied 11 (4), 044024, 2019
1902019
A multi-functional reconfigurable metasurface: Electromagnetic design accounting for fabrication aspects
A Pitilakis, O Tsilipakos, F Liu, KM Kossifos, AC Tasolamprou, DH Kwon, ...
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 69 (3), 1440-1454, 2020
1082020
Programmable metasurfaces: State of the art and prospects
F Liu, A Pitilakis, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, X Wang, AC Tasolamprou, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
942018
Rigorous calculation of nonlinear parameters in graphene-comprising waveguides
D Chatzidimitriou, A Pitilakis, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 118 (2), 2015
822015
Thermo-optic plasmo-photonic mode interference switches based on dielectric loaded waveguides
K Hassan, JC Weeber, L Markey, A Dereux, A Pitilakis, O Tsilipakos, ...
Applied Physics Letters 99 (24), 2011
722011
A 320 Gb/s-Throughput Capable 22 Silicon-Plasmonic Router Architecture for Optical Interconnects
S Papaioannou, K Vyrsokinos, O Tsilipakos, A Pitilakis, K Hassan, ...
Journal of Lightwave Technology 29 (21), 3185-3195, 2011
672011
Exploration of intercell wireless millimeter-wave communication in the landscape of intelligent metasurfaces
AC Tasolamprou, A Pitilakis, S Abadal, O Tsilipakos, X Timoneda, ...
IEEE access 7, 122931-122948, 2019
632019
Interfacing dielectric-loaded plasmonic and silicon photonic waveguides: theoretical analysis and experimental demonstration
O Tsilipakos, A Pitilakis, TV Yioultsis, S Papaioannou, K Vyrsokinos, ...
IEEE Journal of Quantum Electronics 48 (5), 678-687, 2012
572012
Transparent conducting oxide electro-optic modulators on silicon platforms: A comprehensive study based on the drift-diffusion semiconductor model
G Sinatkas, A Pitilakis, DC Zografopoulos, R Beccherelli, EE Kriezis
Journal of Applied Physics 121 (2), 2017
532017
Scalability analysis of programmable metasurfaces for beam steering
H Taghvaee, S Abadal, A Pitilakis, O Tsilipakos, AC Tasolamprou, ...
IEEE access 8, 105320-105334, 2020
522020
Longitudinal 2 x 2 switching configurations based on thermo-optically addressed dielectric-loaded plasmonic waveguides
A Pitilakis, EE Kriezis
Journal of lightwave technology 29 (17), 2636-2646, 2011
512011
Highly-nonlinear hybrid silicon-plasmonic waveguides: analysis and optimization
A Pitilakis, EE Kriezis
Journal of the Optical Society of America B - Optical Physics 30 (7), 1954-1965, 2013
482013
In-line polarization controller based on liquid-crystal photonic crystal fibers
AK Pitilakis, DC Zografopoulos, EE Kriezis
Journal of lightwave technology 29 (17), 2560-2569, 2011
472011
Intercell wireless communication in software-defined metasurfaces
AC Tasolamprou, MS Mirmoosa, O Tsilipakos, A Pitilakis, F Liu, S Abadal, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
442018
0.48 Tb/s (12x40Gb/s) WDM transmission and high-quality thermo-optic switching in dielectric loaded plasmonics
D Kalavrouziotis, S Papaioannou, G Giannoulis, D Apostolopoulos, ...
Optics Express 20 (7), 7655-7662, 2012
432012
Theoretical and numerical modeling of linear and nonlinear propagation in graphene waveguides
A Pitilakis, D Chatzidimitriou, EE Kriezis
Optical and Quantum Electronics 48, 1-22, 2016
372016
Toward the realization of a programmable metasurface absorber enabled by custom integrated circuit technology
KM Kossifos, L Petrou, G Varnava, A Pitilakis, O Tsilipakos, F Liu, ...
IEEE Access 8, 92986-92998, 2020
322020
Data transmission and thermo-optic tuning performance of dielectric-loaded plasmonic structures hetero-integrated on a silicon chip
G Giannoulis, D Kalavrouziotis, D Apostolopoulos, S Papaioannou, ...
IEEE Photonics Technology Letters 24 (5), 374-376, 2011
312011
Joint compressed sensing and manipulation of wireless emissions with intelligent surfaces
C Liaskos, A Tsioliaridou, A Pitilakis, G Pirialakos, O Tsilipakos, ...
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20