Παρακολούθηση
Ioannis Neonakis
Ioannis Neonakis
Consultant Microbiologist, University Hospital of Heraklion
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confronting multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: a review
IK Neonakis, DA Spandidos, E Petinaki
International journal of antimicrobial agents 37 (2), 102-109, 2011
2032011
Molecular diagnostic tools in mycobacteriology
IK Neonakis, Z Gitti, E Krambovitis, DA Spandidos
Journal of microbiological methods 75 (1), 1-11, 2008
1642008
Overexpression of VEGF and TGF-β1 mRNA in Pap smears correlates with progression of cervical intraepithelial neoplasia to cancer: implication of YY1 in cervical tumorigenesis …
S Baritaki, S Sifakis, S Huerta-Yepez, IK Neonakis, G Soufla, B Bonavida, ...
International journal of oncology 31 (1), 69-79, 2007
1142007
Spread of blaVIM-1-producing E. coli in a university hospital in Greece. Genetic analysis of the integron carrying the blaVIM-1 metallo-β-lactamase gene
EV Scoulica, IK Neonakis, AI Gikas, YJ Tselentis
Diagnostic microbiology and infectious disease 48 (3), 167-172, 2004
1112004
Female genital tuberculosis: a review
IK Neonakis, DA Spandidos, E Petinaki
Scandinavian journal of infectious diseases 43 (8), 564-572, 2011
1062011
Use of loop-mediated isothermal amplification of DNA for the rapid detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical specimens
IK Neonakis, DA Spandidos, E Petinaki
European journal of clinical microbiology & infectious diseases 30, 937-942, 2011
722011
YY1 over-expression in human brain gliomas and meningiomas correlates with TGF-β1, IGF-1 and FGF-2 mRNA levels
S Baritaki, AM Chatzinikola, AF Vakis, N Soulitzis, DA Karabetsos, ...
Cancer investigation 27 (2), 184-192, 2009
722009
Use of the GenoType Mycobacterium CM and AS assays to analyze 76 nontuberculous mycobacterial isolates from Greece
Z Gitti, I Neonakis, G Fanti, F Kontos, S Maraki, Y Tselentis
Journal of clinical microbiology 44 (6), 2244-2246, 2006
722006
Survey of 150 strains belonging to the Mycobacterium terrae complex and description of Mycobacterium engbaekii sp. nov., Mycobacterium heraklionense sp. nov. and …
E Tortoli, Z Gitti, HP Klenk, S Lauria, R Mannino, P Mantegani, A Mariottini, ...
International journal of systematic and evolutionary microbiology 63 (Pt_2 …, 2013
632013
Interleukin-10 induces both plasma cell proliferation and angiogenesis in multiple myeloma
MG Alexandrakis, N Goulidaki, CA Pappa, A Boula, F Psarakis, ...
Pathology & Oncology Research 21, 929-934, 2015
612015
Resistance Status and Evolution Trends of Klebsiella pneumoniae Isolates in a University Hospital in Greece: Ineffectiveness of Carbapenems and Increasing …
IK Neonakis, G Samonis, H Messaritakis, S Baritaki, A Georgiladakis, ...
Chemotherapy 56 (6), 448-452, 2010
562010
Evolution of aminoglycoside resistance phenotype of four Gram negative bacteria: an 8-year survey in a University Hospital in Greece.
I Neonakis, A Gikas, E Scoulica, A Manios, A Georgiladakis, Y Tselentis
International Journal of Antimicrobial Agents 2003 22, 526-531, 2003
542003
Mycobacterium arupense pulmonary infection: antibiotic resistance and restriction fragment length polymorphism analysis
I Neonakis, Z Gitti, F Kontos, S Baritaki, E Petinaki, M Baritaki, V Liakou, ...
Indian Journal of Medical Microbiology 28 (2), 173, 2010
332010
Evaluation of GenoType mycobacteria direct assay in comparison with Gen-Probe Mycobacterium tuberculosis amplified direct test and GenoType MTBDRplus for direct detection of …
IK Neonakis, Z Gitti, S Baritaki, E Petinaki, M Baritaki, DA Spandidos
J Clin Microbiol 47 (8), 2601-3, 2009
332009
Comparative Evaluation of GenoType Mycobacteria Direct Assay with Gen-Probe Mycobacterium tuberculosis Amplified Direct Test and GenoType MTBDRplus for Direct Detection of …
IK Neonakis, Z Gitti, S Baritaki, E Petinaki, M Baritaki, DA Spandidos
Journal of Clinical Microbiology 47 (8), 2601-3, 2009
33*2009
Evaluation of the GenoType MTBC assay for differentiating 120 clinical Mycobacterium tuberculosis complex isolates
IK Neonakis, Z Gitti, E Petinaki, S Maraki, DA Spandidos
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 26, 151-152, 2007
332007
Airborne Ascomycotina on the island of Crete: Seasonal patterns Based on an 8-year volumetric survey
M Gonianakis, I Neonakis, E Darivianaki, I Gonianakis, D Bouros, ...
Aerobiologia 21, 69-74, 2005
332005
Molecular epidemiology of extended-spectrum β-lactamases produced by clinical isolates in a university hospital in Greece: detection of SHV-5 in Pseudomonas aeruginosa and …
IK Neonakis, EV Scoulica, SK Dimitriou, AI Gikas, YJ Tselentis
Microbial Drug Resistance 9 (2), 161-165, 2003
332003
Cluster of Fusarium verticillioides bloodstream infections among immunocompetent patients in an internal medicine department after reconstruction works in Larissa, Central Greece
SP Georgiadou, A Velegraki, M Arabatzis, I Neonakis, ...
Journal of Hospital Infection 86 (4), 267-271, 2014
272014
First case of resistance to tigecycline by Klebsiella pneumoniae in a European University Hospital
IK Neonakis, K Stylianou, E Daphnis, S Maraki
Indian journal of medical microbiology 29 (1), 78, 2011
272011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20