Παρακολούθηση
Worrall
Worrall
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα durham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oil and gas wells and their integrity: Implications for shale and unconventional resource exploitation
RJ Davies, S Almond, RS Ward, RB Jackson, C Adams, F Worrall, ...
Marine and Petroleum Geology 56, 239-254, 2014
4692014
Environmental change in moorland landscapes
J Holden, L Shotbolt, A Bonn, TP Burt, PJ Chapman, AJ Dougill, ...
Earth-Science Reviews 82 (1-2), 75-100, 2007
3212007
Trends in dissolved organic carbon in UK rivers and lakes
F Worrall, R Harriman, CD Evans, CD Watts, J Adamson, C Neal, ...
Biogeochemistry 70 (3), 369-402, 2004
2902004
Long-term accumulation and transport of anthropogenic phosphorus in three river basins
SM Powers, TW Bruulsema, TP Burt, NI Chan, JJ Elser, PM Haygarth, ...
Nature Geoscience 9 (5), 353-356, 2016
2652016
Carbon budget for a British upland peat catchment
F Worrall, M Reed, J Warburton, T Burt
Science of the Total Environment 312 (1-3), 133-146, 2003
2542003
Sensitivity analysis and identification of the best evapotranspiration and runoff options for hydrological modelling in SWAT-2000
N Kannan, SM White, F Worrall, MJ Whelan
Journal of Hydrology 332 (3-4), 456-466, 2007
2342007
Can climate change explain increases in DOC flux from upland peat catchments?
F Worrall, T Burt, J Adamson
Science of the Total Environment 326 (1-3), 95-112, 2004
2252004
Long term records of riverine dissolved organic matter
F Worrall, T Burt, R Shedden
Biogeochemistry 64 (2), 165-178, 2003
2022003
Carbon balance of UK peatlands: current state of knowledge and future research challenges
MF Billett, DJ Charman, JM Clark, CD Evans, MG Evans, NJ Ostle, ...
Climate Research 45, 13-29, 2010
2002010
IUCN UK Commission of Inquiry on Peatlands.
CG Bain, A Bonn, R Stoneman, S Chapman, A Coupar, M Evans, ...
Commission of Inquiry on Peatlands, 2011
1892011
The impact of land-use change on water quality at the catchment scale: the use of export coefficient and structural models
F Worrall, TP Burt
Journal of Hydrology 221 (1-2), 75-90, 1999
1781999
Sustainable phosphorus management and the need for a long-term perspective: The legacy hypothesis
PM Haygarth, HP Jarvie, SM Powers, AN Sharpley, JJ Elser, J Shen, ...
Environmental science & technology 48 (15), 8417-8419, 2014
1682014
Trends in DOC concentration in Great Britain
F Worrall, TP Burt
Journal of Hydrology 346 (3-4), 81-92, 2007
1632007
Release of dissolved organic carbon from upland peat
F Worrall, TP Burt, RY Jaeban, J Warburton, R Shedden
Hydrological Processes 16 (17), 3487-3504, 2002
1592002
Time series analysis of long‐term river dissolved organic carbon records
F Worrall, T Burt
Hydrological processes 18 (5), 893-911, 2004
1562004
Nitrate concentrations and fluxes in the River Thames over 140 years (1868–2008): are increases irreversible?
NJK Howden, TP Burt, F Worrall, MJ Whelan, M Bieroza
Hydrological Processes 24 (18), 2657-2662, 2010
1532010
Short-term impact of peat drain-blocking on water colour, dissolved organic carbon concentration, and water table depth
F Worrall, A Armstrong, J Holden
Journal of Hydrology 337 (3-4), 315-325, 2007
1512007
Predicting the future DOC flux from upland peat catchments
F Worrall, T Burt
Journal of Hydrology 300 (1-4), 126-139, 2005
1382005
Charcoal addition to soils in NE England: a carbon sink with environmental co-benefits?
MJ Bell, F Worrall
Science of the Total Environment 409 (9), 1704-1714, 2011
1342011
Aquifer vulnerability to pesticide pollution—combining soil, land-use and aquifer properties with molecular descriptors
F Worrall, DW Kolpin
Journal of Hydrology 293 (1-4), 191-204, 2004
1322004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20