Παρακολούθηση
Spyros Bofylatos
Spyros Bofylatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rca.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adopting a craft approach in the context of social innovation
S Bofylatos
Craft Research 8 (2), 223-240, 2017
72017
Meaning, knowledge and artifacts, giving a voice to tacit knowledge
S Bofylatos, T Spyrou
The Design Journal 20 (sup1), S4422-S4433, 2017
72017
Designing for Sustainability: A Generic Framework
S Bofylatos, T Spyrou, JS Darzentas, J Darzentas
10th European Academy of Design Conference-Crafting the Future, Gothenburg …, 2012
72012
Supporting design dialogue through a communication framework using four layers of abstraction
S Bofylatos, T Spyrou
The Design Journal 19 (2), 269-282, 2016
62016
Co-living as a means to re-engagement. A literature review
D Karadima, S Bofylatos
The Design Journal 22 (sup1), 751-762, 2019
52019
A four layer of abstraction communication framework supporting design dialogue
S Bofylatos, T Spyrou
Proceedings of the 11th European Academy of Design Conference: The Value of …, 2015
32015
Service startups and creative communities: Two sides of the same coin?
S Bofylatos, I Telalbasic
The Design Journal 22 (3), 239-256, 2019
22019
An experimental approach for the inclusion of the experiential aspects of lighting through the design process of atmospheric luminaires
N Triantafylli, S Bofylatos
Proceedings of the EKSIG, 2017
12017
A Increasing customer satisfaction and brand differentiation through service design, a case study in the airline sector
L Kapralos, S Bofylatos
Proceedings of the 11th European Academy of Design Conference, 2015
12015
Design for sustainability, a non-critical review
S Bofylatos
Thesis, University of the Aegean, 2011
12011
Supporting the emergence of Indian design through design and innovation centres–A methodological approach
S Bofylatos, P Azariadis
The Design Journal 25 (4), 537-555, 2022
2022
From wine tasting to materials sensorial perception: A framework for materials experience
N Boukouvala, S Bofylatos
DRS2022: Bilbao 25, 2022
2022
Teaching design in emerging countries: A train-the-trainer methodology
A Vignati, B Lam, P Azariadis, S D’Ambrosio, S Bofylatos
DISCERN: International Journal of Design for Social Change, Sustainable …, 2022
2022
Upcycling Systems Design, Developing a Methodology through Design
S Bofylatos
Sustainability 14 (2), 600, 2022
2022
Linking human and planetary health
E Tsekleves, C de Souza Libânio, BN Yongsi, LA Hepburn, S Bofylatos, ...
2022
Design and Spirituality: A Philosophy of Material Cultures by Stuart Walker: by Stuart Walker New York, NY: Routledge, 2021, 314pp., Paperback ISBN …
S Bofylatos
The Design Journal 24 (3), 471-475, 2021
2021
Design for Social Innovation and Entrepreneurship
F Mazzarella, S Bofylatos
DESIS Network Association, 2021
2021
Designing resilient creative communities through biomimetic service design
S Bofylatos
Strategic Design Research Journal 13 (2), 249-267, 2020
2020
Designing the Invisible: An Introduction to Service Design, by Lara Penin
I Telalbasic, S Bofylatos
The Design Journal 22 (4), 551-556, 2019
2019
Being safe is scary. Increasing precariousness in co-design
S Bofylatos
The Design Journal 22 (sup1), 2239-2241, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20