Παρακολούθηση
Ioannis P. Baziotis
Ioannis P. Baziotis
Associate Professor, Department of Natural Resources Management & Agricultural Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Removal of phosphate from aqueous solutions by adsorption onto Ca(OH)2 treated natural clinoptilolite
D Mitrogiannis, M Psychoyou, I Baziotis, VJ Inglezakis, N Koukouzas, ...
Chemical Engineering Journal 320, 510-522, 2017
2402017
Superplume Metasomatism: Evidence from Siberian mantle xenoliths
G Howarth, P Barry, J Pernet-Fisher, I Baziotis, N Pokhilenko, ...
Lithos, 209-224, 2014
1452014
The Tissint Martian meteorite as evidence for the largest impact excavation
IP Baziotis, Y Liu, PS DeCarli, H Jay Melosh, HY McSween, RJ Bodnar, ...
NATURE COMMUNICATIONS 4, 2013
962013
Phosphate recovery from real fresh urine by Ca (OH) 2 treated natural zeolite
D Mitrogiannis, M Psychoyou, N Koukouzas, N Tsoukalas, D Palles, ...
Chemical Engineering Journal 347, 618-630, 2018
512018
High-pressure/low-temperature metamorphism of basalts in Lavrion (Greece): implications for the preservation of peak metamorphic assemblages in blueschists and greenschists
I Baziotis, A Proyer, E Mposkos
European Journal of Mineralogy 21 (1), 133-148, 2009
44*2009
Detailed petrogenesis of the unsampled Oceanus Procellarum: The case of the Chang'e-5 mare basalts
Q He, Y Li, I Baziotis, Y Qian, L Xiao, Z Wang, W Zhang, B Luo, CR Neal, ...
Icarus 383, 115082, 2022
352022
Tracing high-pressure metamorphism in marbles: Phase relations in high-grade aluminous calcite–dolomite marbles from the Greek Rhodope massif in the system CaO–MgO–Al2O3–SiO2 …
A Proyer, E Mposkos, I Baziotis, G Hoinkes
Lithos 104 (1-4), 119-130, 2008
292008
Origin of metabasites from upper tectonic unit of the Lavrion area (SE Attica, Greece): Geochemical implications for dual origin with distinct provenance of blueschist and …
I Baziotis, E Mposkos
Lithos 126 (3-4), 161-173, 2011
282011
High pressure minerals in the Château-Renard (L6) ordinary chondrite: implications for collisions on its parent body
I Baziotis, PD Asimow, J Hu, L Ferrière, C Ma, A Cernok, M Anand, ...
Scientific reports 8 (1), 9851, 2018
252018
New P-T constraints on the Tamayen glaucophane-bearing rocks, eastern Taiwan: Perple_X modelling results and geodynamic implications
I Baziotis, CH Tsai, G Ernst, BM Jahn, Y Lizuka
Journal of Metamorphic Geology, 2016
242016
LASS U-Th-Pb monazite and rutile geochronology of felsic high-pressure granulites (Rhodope, N Greece): Effects of fluid, deformation and metamorphic reactions in local subsystems
N Wawrzenitz, A Krohe, I Baziotis, E Mposkos, ARC Kylander-Clark, ...
Lithos, 2015
242015
Pressure–temperature evolution of eclogites from the Kechros complex in the Eastern Rhodope (NE Greece)
E Mposkos, I Baziotis, A Proyer
International Journal of Earth Sciences 101, 973-996, 2012
242012
Sorption mechanism (s) of orthophosphate onto Ca (OH) 2 pretreated bentonite
G Markou, VJ Inglezakis, D Mitrogiannis, I Efthimiopoulos, M Psychoyou, ...
RSC advances 6 (27), 22295-22305, 2016
222016
Ca(OH)2 Pre‐Treated Bentonite for Phosphorus Removal and Recovery From Synthetic and Real Wastewater
G Markou, D Mitrogiannis, V Inglezakis, K Muylaert, N Koukouzas, ...
CLEAN–Soil, Air, Water 46 (2), 1700378, 2018
202018
Mineral chemistry of the Tissint meteorite: Indications of two‐stage crystallization in a closed system
Y Liu, IP Baziotis, PD Asimow, RJ Bodnar, LA Taylor
Meteoritics & Planetary Science 51 (12), 2293-2315, 2016
202016
Petrography and geochemistry of the enriched basaltic shergottite Northwest Africa 2975
Q He, L Xiao, JB Balta, IP Baziotis, W Hsu, Y Guan
Meteoritics & Planetary Science 50 (12), 2024-2044, 2015
192015
Geochemistry of amphibolitized eclogites and cross-cutting tonalitic–trondhjemitic dykes in the Metamorphic Kimi Complex in East Rhodope (NE Greece): implications for partial …
I Baziotis, E Mposkos, V Perdikatsis
International Journal of Earth Sciences 97, 459-477, 2008
192008
Alpine polyphase metamorphism in metapelites from Sidironero complex (Rhodope domain, NE Greece)
E Mposkos, A Krohe, I Baziotis
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (ΑΠΘ) 100, 173-182, 2010
162010
Dolomitic marbles from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi complex in Rhodope, NE Greece
E Mposkos, I Baziotis, A Proyer, G Hoinkes
Mineralogy and Petrology 88 (1-2), 341-362, 2006
152006
The chemical composition of impact craters on Titan
A Solomonidou, C Neish, A Coustenis, M Malaska, A Le Gall, RMC Lopes, ...
Astronomy and Astrophysics-A&A 641, A16 (14 p.), 2020
142020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20