Παρακολούθηση
Yue Wang
Yue Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bounded policy synthesis for POMDPs with safe-reachability objectives
Y Wang, S Chaudhuri, LE Kavraki
Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and …, 2018
382018
Task and motion policy synthesis as liveness games
Y Wang, N Dantam, S Chaudhuri, L Kavraki
Proceedings of the International Conference on Automated Planning and …, 2016
372016
Online partial conditional plan synthesis for POMDPs with safe-reachability objectives
Y Wang, S Chaudhuri, LE Kavraki
International Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics, 127-143, 2018
52018
Online Partial Conditional Plan Synthesis for POMDPs With Safe-Reachability Objectives: Methods and Experiments
Y Wang, AAR Newaz, JD Hernández, S Chaudhuri, LE Kavraki
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021
42021
Point-based policy synthesis for POMDPs with boolean and quantitative objectives
Y Wang, S Chaudhuri, LE Kavraki
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (2), 1860-1867, 2019
32019
Synthesis of integrated task and motion plans from plan outline using smt solvers
S Nedunuri, Y Wang, S Prabhu, M Moll, S Chaudhuri, LE Kavraki
Technical report, Rice University, 2015
32015
A Constraint-Based Approach to Reactive Task and Motion Planning
Y Wang
Rice University, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7