Παρακολούθηση
Dr George Kakavelakis
Dr George Kakavelakis
Marie Sklodowska-Curie Individual Fellow, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graphene Interface Engineering for Perovskite Solar Modules: 12.6% Power Conversion Efficiency over 50 cm2 Active Area
A Agresti, S Pescetelli, AL Palma, AE Del Rio Castillo, D Konios, ...
ACS Energy Letters 2 (1), 279-287, 2017
1992017
Efficient and highly air stable planar inverted perovskite solar cells with reduced graphene oxide doped PCBM electron transporting layer
G Kakavelakis, T Maksudov, D Konios, I Paradisanos, G Kioseoglou, ...
Advanced Energy Materials 7 (7), 1602120, 2017
1792017
Efficiency and stability enhancement in perovskite solar cells by inserting lithium‐neutralized graphene oxide as electron transporting layer
A Agresti, S Pescetelli, L Cinà, D Konios, G Kakavelakis, E Kymakis, ...
Advanced Functional Materials 26 (16), 2686-2694, 2016
1722016
Reduced graphene oxide micromesh electrodes for large area, flexible, organic photovoltaic devices
D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 25 (15), 2213-2221, 2015
1262015
Extending the continuous operating lifetime of perovskite solar cells with a molybdenum disulfide hole extraction interlayer
G Kakavelakis, I Paradisanos, B Paci, A Generosi, M Papachatzakis, ...
Advanced Energy Materials 8 (12), 1702287, 2018
1092018
Inorganic and hybrid perovskite based laser devices: a review
MM Stylianakis, T Maksudov, A Panagiotopoulos, G Kakavelakis, ...
Materials 12 (6), 859, 2019
872019
Size-Tuning of WSe2 Flakes for High Efficiency Inverted Organic Solar Cells
G Kakavelakis, AE Del Rio Castillo, V Pellegrini, A Ansaldo, ...
ACS nano 11 (4), 3517-3531, 2017
872017
Recent advances in plasmonic metal and rare-earth-element upconversion nanoparticle doped perovskite solar cells
G Kakavelakis, K Petridis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 5 (41), 21604-21624, 2017
812017
Solution Processed CH3NH3PbI3–x Cl x Perovskite Based Self-Powered Ozone Sensing Element Operated at Room Temperature
G Kakavelakis, E Gagaoudakis, K Petridis, V Petromichelaki, V Binas, ...
ACS sensors 3 (1), 135-142, 2018
792018
Enhancement of the Efficiency and Stability of Organic Photovoltaic Devices via the Addition of a Lithium-Neutralized Graphene Oxide Electron-Transporting Layer
G Kakavelakis, D Konios, E Stratakis, E Kymakis
Chemistry of Materials 26 (20), 5988–5993, 2014
792014
Highly efficient organic photovoltaic devices utilizing work-function tuned graphene oxide derivatives as the anode and cathode charge extraction layers
D Konios, G Kakavelakis, C Petridis, K Savva, E Stratakis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 4 (5), 1612-1623, 2016
712016
Improved carrier transport in perovskite solar cells probed by femtosecond transient absorption spectroscopy
E Serpetzoglou, I Konidakis, G Kakavelakis, T Maksudov, E Kymakis, ...
ACS applied materials & interfaces 9 (50), 43910-43919, 2017
652017
Metal halide perovskites for high‐energy radiation detection
G Kakavelakis, M Gedda, A Panagiotopoulos, E Kymakis, ...
Advanced Science 7 (22), 2002098, 2020
552020
Renaissance of graphene-related materials in photovoltaics due to the emergence of metal halide perovskite solar cells
C Petridis, G Kakavelakis, E Kymakis
Energy & Environmental Science 11 (5), 1030-1061, 2018
522018
Solution processed reduced graphene oxide electrodes for organic photovoltaics
C Petridis, D Konios, MM Stylianakis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, ...
Nanoscale Horizons 1 (5), 375-382, 2016
502016
Plasmonic Backscattering Effect in High‐Efficient Organic Photovoltaic Devices
G Kakavelakis, I Vangelidis, A Heuer‐Jungemann, AG Kanaras, ...
Advanced Energy Materials 6 (2), 1501640, 2016
492016
Plasmonic bulk heterojunction solar cells: the role of nanoparticle ligand coating
E Kymakis, GD Spyropoulos, R Fernandes, G Kakavelakis, AG Kanaras, ...
Acs Photonics 2 (6), 714-723, 2015
492015
Photochemical Synthesis of Solution‐Processable Graphene Derivatives with Tunable Bandgaps for Organic Solar Cells
MM Stylianakis, M Sygletou, K Savva, G Kakavelakis, E Kymakis, ...
Advanced Optical Materials 3 (5), 658-666, 2015
472015
Synergetic plasmonic effect of Al and Au nanoparticles for efficiency enhancement of air processed organic photovoltaic devices
G Kakavelakis, E Stratakis, E Kymakis
Chemical Communications 50 (40), 5285-5287, 2014
472014
Efficient ternary organic photovoltaics incorporating a graphene-based porphyrin molecule as a universal electron cascade material
MM Stylianakis, D Konios, G Kakavelakis, G Charalambidis, E Stratakis, ...
Nanoscale 7 (42), 17827-17835, 2015
422015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20