Παρακολούθηση
Alexandros Garefalakis
Alexandros Garefalakis
Assistant Professor of Accounting, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα staff.hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine learning applications for accounting disclosure and fraud detection
S Papadakis, A Garefalakis, C Lemonakis, C Chimonaki, C Zopounidis
IGI Global, 2020
832020
Investigating the research trends on strategic ambidexterity, agility, and open innovation in SMEs: perceptions from bibliometric analysis
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, I Dimou
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (3), 118, 2022
542022
The fraud triangle–an alternative approach
P Kagias, A Cheliatsidou, A Garefalakis, J Azibi, N Sariannidis
Journal of Financial Crime 29 (3), 908-924, 2022
502022
Agriculture 5.0: A new strategic management mode for a cut cost and an energy efficient agriculture sector
K Ragazou, A Garefalakis, E Zafeiriou, I Passas
Energies 15 (9), 3113, 2022
452022
Determinant factors of Hong Kong stock market
A Garefalakis, A Dimitras, D Koemtzopoulos, K Spinthiropoulos
International Research Journal of Finance and Economics, 2011
432011
How narrative reporting changed the business world: Providing a new measurement tool
A Garefalakis, AI Dimitras, C Floros, C Lemonakis
Corporate ownership and control, 2016
412016
Default avoidance on credit card portfolios using accounting, demographical and exploratory factors: decision making based on machine learning (ML) techniques
N Sariannidis, S Papadakis, A Garefalakis, C Lemonakis, T Kyriaki-Argyro
Annals of Operations Research 294 (1), 715-739, 2020
342020
The content of corporate social responsibility information: the case of Greek telecommunication sector
A Garefalakis, G Giannarakis, N Sariannidis
International Business Research, 2011
332011
Healthcare Firms and the ERP Systems.
A Garefalakis, G Mantalis, E Vourgourakis, K Spinthiropoulos, ...
Journal of Engineering Science & Technology Review 9 (1), 2016
312016
The application of performance measurement in the service quality concept: the case of a Greek service organization
P Zisis, A Garefalakis, N Sariannidis
Available at SSRN 1359926, 2009
292009
Visualizing operational effects of ERP systems through graphical representations: current trends and perspectives
C Lemonakis, N Sariannidis, A Garefalakis, A Adamou
Annals of Operations Research 294 (1), 401-418, 2020
282020
Environmental, social and corporate governance framework for corporate disclosure: a multicriteria dimension analysis approach
C Zopounidis, A Garefalakis, C Lemonakis, I Passas
Management Decision 58 (11), 2473-2496, 2020
272020
The international fraud triangle
A Cheliatsidou, N Sariannidis, A Garefalakis, J Azibi, P Kagias
Journal of Money Laundering Control 26 (1), 106-132, 2023
262023
The contribution of management commentary index (Ma. Co. I) in annual banking reports (ABR) and the chronicle of the great Greek crisis
A Garefalakis, A Dimitras
Theoretical Economics Letters 6 (5), 1060-1087, 2016
262016
ESG controversies: A quantitative and qualitative analysis for the sociopolitical determinants in EU Firms
I Passas, K Ragazou, E Zafeiriou, A Garefalakis, C Zopounidis
Sustainability 14 (19), 12879, 2022
252022
The effect of Corporate Governance Information (CGI) on Banks’ reporting performance
A Garefalakis, AI Dimitras, C Lemonakis
Investment Management & Financial Innovations 14 (2), 63, 2017
252017
Big data analytics applications in information management driving operational efficiencies and decision-making: mapping the field of knowledge with bibliometric analysis using R
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, E Galariotis, C Zopounidis
Big Data and Cognitive Computing 7 (1), 13, 2023
232023
The sticky cost on Greek food, beverages and tobacco limited companies
V Kokotakis, G Mantalis, A Garefalakis, N Zanidakis, G Galifianakis
Eleftherios Thalassinos, 2013
222013
Looking back and forging ahead: the weighting of ESG factors
A Garefalakis, A Dimitras
Annals of Operations Research 294 (1), 151-189, 2020
192020
Innovation and SMEs financial distress during the crisis period: The greek paradigm
C Lemonakis, A Garefalakis, G Giannarakis, E Tabouratzi, C Zopounidis
The Greek Debt Crisis: In Quest of Growth in Times of Austerity, 285-308, 2017
192017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20