Παρακολούθηση
Alexandros Garefalakis
Alexandros Garefalakis
Assistant Professor of Accounting, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα staff.hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine Learning Applications for Accounting Disclosure and Fraud Detection
S Papadakis, A Garefalakis, C Lemonakis, C Chimonaki, C Zopounidis
IGI Global, 2020
662020
How narrative reporting changed the business world: Providing a new measurement tool
A Garefalakis, AI Dimitras, C Floros, C Lemonakis
Corporate ownership and control, 2016
472016
Determinant factors of Hong Kong stock market
A Garefalakis, A Dimitras, D Koemtzopoulos, K Spinthiropoulos
International Research Journal of Finance and Economics, 2011
432011
The application of performance measurement in the service quality concept: the case of a Greek service organization
P Zisis, A Garefalakis, N Sariannidis
Available at SSRN 1359926, 2009
312009
The content of corporate social responsibility information: the case of Greek telecommunication sector
A Garefalakis, G Giannarakis, N Sariannidis
International Business Research, 2011
302011
The contribution of management commentary index (Ma. Co. I) in annual banking reports (ABR) and the chronicle of the great Greek crisis
A Garefalakis, A Dimitras
Theoretical Economics Letters 6 (5), 1060-1087, 2016
262016
Default avoidance on credit card portfolios using accounting, demographical and exploratory factors: Decision making based on machine learning (ML) techniques
N Sariannidis, S Papadakis, A Garefalakis, C Lemonakis, T Kyriaki-Argyro
Annals of Operations Research 294, 715-739, 2020
252020
The effect of Corporate Governance Information (CGI) on Banks’ reporting performance
A Garefalakis, AI Dimitras, C Lemonakis
Investment Management & Financial Innovations 14 (2), 63, 2017
252017
Healthcare Firms and the ERP Systems.
A Garefalakis, G Mantalis, E Vourgourakis, K Spinthiropoulos, ...
Journal of Engineering Science & Technology Review 9 (1), 2016
252016
Visualizing operational effects of ERP systems through graphical representations: current trends and perspectives
C Lemonakis, N Sariannidis, A Garefalakis, A Adamou
Annals of Operations Research 294, 401-418, 2020
222020
The sticky cost on Greek food, beverages and tobacco limited companies
V Kokotakis, G Mantalis, A Garefalakis, N Zanidakis, G Galifianakis
Eleftherios Thalassinos, 2013
192013
Evaluation of empirical attributes for credit risk forecasting from numerical data
AI Dimitras, S Papadakis, A Garefalakis
Investment management and financial innovations, 9-18, 2017
182017
Investigating the research trends on strategic ambidexterity, agility, and open innovation in SMEs: perceptions from bibliometric analysis
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, I Dimou
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (3), 118, 2022
152022
Corporate governance and internal audit: A review on performance indicators
C Lemonakis, I Malandrakis, A Garefalakis, V Balla
Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law 7 (1), 98-199, 2018
152018
Is the adoption of IFRS, an essential element concerning the Mediterranean European Union’s Banks?
A Garefalakis, E Lappa, GS Alexopoulos, G Mantalis, G Xanthos
European Journal of Scientific Research, 2015
152015
The fraud triangle–an alternative approach
P Kagias, A Cheliatsidou, A Garefalakis, J Azibi, N Sariannidis
Journal of Financial Crime 29 (3), 908-924, 2022
142022
Agriculture 5.0: A new strategic management mode for a cut cost and an energy efficient agriculture sector
K Ragazou, A Garefalakis, E Zafeiriou, I Passas
Energies 15 (9), 3113, 2022
142022
How IFRS affects the return on asset? & is more value relevant constructed based on IFRS than based on local GAAP?
A Garefalakis
Technological Education Institute of Western Macedonia, 2022
142022
Innovation and SMEs financial distress during the crisis period: The greek paradigm
C Lemonakis, A Garefalakis, G Giannarakis, E Tabouratzi, C Zopounidis
The Greek Debt Crisis: In Quest of Growth in Times of Austerity, 285-308, 2017
142017
Looking back and forging ahead: the weighting of ESG factors
A Garefalakis, A Dimitras
Annals of Operations Research 294 (1-2), 151-189, 2020
132020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20