Παρακολούθηση
Qi Cheng
Qi Cheng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uws.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System and method for transforming queries using window aggregation
Q Cheng, L Liu, W Ma, MH Pirahesh, CP Zuzarte
US Patent 7,275,056, 2007
1272007
Implementation of two semantic query optimization techniques in DB2 universal database
Q Cheng, J Gryz, F Koo, TYC Leung, L Liu, X Qian, B Schiefer
VLDB 99, 687-698, 1999
1061999
High-resolution and robust signal processing
Y Hua, A Gershman, Q Cheng
CRC Press, 2003
802003
A new IMU-aided multiple GNSS fault detection and exclusion algorithm for integrated navigation in urban environments
R Sun, J Wang, Q Cheng, Y Mao, WY Ochieng
GPS Solutions 25, 1-17, 2021
782021
A novel online data-driven algorithm for detecting UAV navigation sensor faults
R Sun, Q Cheng, G Wang, WY Ochieng
Sensors 17 (10), 2243, 2017
782017
Generating statistical views in a database system
Q Cheng, JF Hornibrook, TY Leung, X Wu, DC Zilio, CP Zuzarte
US Patent 9,727,608, 2017
712017
New time-differenced carrier phase approach to GNSS/INS integration
Y Mao, R Sun, J Wang, Q Cheng, LC Kiong, WY Ochieng
GPS Solutions 26 (4), 122, 2022
622022
Improving GPS code phase positioning accuracy in urban environments using machine learning
R Sun, G Wang, Q Cheng, L Fu, KW Chiang, LT Hsu, WY Ochieng
IEEE Internet of Things Journal 8 (8), 7065-7078, 2020
622020
Method, system, and program for query optimization with algebraic rules
Q Cheng, MH Pirahesh, Y Sun, CP Zuzarte
US Patent 7,240,078, 2007
582007
Method for aggregation subquery join elimination
CP Zuzarte, Q Cheng, W Ma
US Patent 7,454,416, 2008
462008
Performance analysis of the MUSIC and pencil-MUSIC algorithms for diversely polarized array
Q Cheng, Y Hua
IEEE Transactions on Signal Processing 42 (11), 3150-3165, 1994
441994
Further study of the pencil-MUSIC algorithm
QI Cheng, Y Hua
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 32 (1), 284-299, 1996
431996
Winmagic: Subquery elimination using window aggregation
C Zuzarte, H Pirahesh, W Ma, Q Cheng, L Liu, K Wong
Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2003
422003
Pseudorange error prediction for adaptive tightly coupled GNSS/IMU navigation in urban areas
R Sun, Z Zhang, Q Cheng, WY Ochieng
GPS Solutions 26, 1-13, 2022
412022
Optimized collection of just-in-time statistics for database query optimization
Q Cheng, JF Hornibrook, WY Lau, I Popivanov, X Qian, MJ Snowbell, ...
US Patent 7,917,502, 2011
362011
Asymptotic performance of optimal gain-and-phase estimators of sensor arrays
Q Cheng, Y Hua, P Stoica
IEEE Transactions on Signal Processing 48 (12), 3587-3590, 2000
352000
Precise vehicle dynamic heading and pitch angle estimation using time-differenced measurements from a single GNSS antenna
R Sun, Q Cheng, J Wang
Gps solutions 24, 1-9, 2020
312020
Combining machine learning and dynamic time wrapping for vehicle driving event detection using smartphones
R Sun, Q Cheng, F Xie, W Zhang, T Lin, WY Ochieng
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 22 (1), 194-207, 2019
302019
Method for reducing overhead of validating constraints in a database
Q Cheng, HA Rizvi, CP Zuzarte
US Patent 7,788,241, 2010
302010
Resilient pseudorange error prediction and correction for GNSS positioning in urban areas
R Sun, L Fu, Q Cheng, KW Chiang, W Chen
IEEE Internet of Things Journal, 2023
262023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20