Παρακολούθηση
Gyuchan Thomas Jun
Gyuchan Thomas Jun
Professor in Socio-technical System Design, Loughborough University, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Health care process modelling: which method when?
GT Jun, J Ward, Z Morris, J Clarkson
International Journal for Quality in Health Care 21 (3), 214-224, 2009
2312009
Four studies, two methods, one accident–An examination of the reliability and validity of Accimap and STAMP for accident analysis
AP Goncalves Filho, GT Jun, P Waterson
Safety science 113, 310-317, 2019
872019
A systemic analysis of South Korea Sewol ferry accident–Striking a balance between learning and accountability
D Kee, GT Jun, P Waterson, R Haslam
Applied ergonomics 59, 504-516, 2017
762017
A hybrid human and organisational analysis method for railway accidents based on STAMP-HFACS and human information processing
C Li, T Tang, MM Chatzimichailidou, GT Jun, P Waterson
Applied ergonomics 79, 122-142, 2019
702019
Systems modelling approaches to the design of safe healthcare delivery: ease of use and usefulness perceived by healthcare workers
GT Jun, J Ward, PJ Clarkson
Ergonomics 53 (7), 829-847, 2010
702010
The application of system dynamics modelling to system safety improvement: Present use and future potential
MI Shire, GT Jun, S Robinson
Safety Science 106, 104-120, 2018
642018
What causes imbalance in complex service networks? Evidence from a public health service
K Verleye, E Jaakkola, IR Hodgkinson, GT Jun, G Odekerken-Schröder, ...
Journal of Service Management 28 (1), 34-56, 2017
592017
Integrating systemic accident analysis into patient safety incident investigation practices
A Canham, GT Jun, P Waterson, S Khalid
Applied ergonomics 72, 1-9, 2018
582018
Development of modelling method selection tool for health services management: From problem structuring methods to modelling and simulation methods
GT Jun, Z Morris, T Eldabi, P Harper, A Naseer, B Patel, JP Clarkson
BMC health services research 11, 1-11, 2011
532011
Interdisciplinary: challenges and opportunities for design education
J Self, M Evans, T Jun, D Southee
International Journal of Technology and Design Education, 2018
452018
Prospective hazard analysis: tailoring prospective methods to a healthcare context
J Ward, J Clarkson, P Buckle, J Berman, R Lim, GT Jun
Patient Safety Research Portfolio, 2010
452010
A rapid review method for extremely large corpora of literature: Applications to the domains of modelling, simulation, and management
M Jahangirian, T Eldabi, L Garg, GT Jun, A Naseer, B Patel, L Stergioulas, ...
International Journal of Information Management 31 (3), 234-243, 2011
422011
Human factors and nuclear safety since 1970–A critical review of the past, present and future
R Hamer, P Waterson, GT Jun
Safety Science 133, 105021, 2021
362021
A participatory systems approach to design for safer integrated medicine management
GT Jun, A Canham, A Altuna-Palacios, JR Ward, R Bhamra, S Rogers, ...
Ergonomics 61 (1), 48-68, 2018
322018
Resilience in the blood transfusion process: Everyday and long-term adaptations to ‘normal’work
A Watt, GT Jun, P Waterson
Safety Science 120, 498-506, 2019
232019
Improving accident analysis in construction–Development of a contributing factor classification framework and evaluation of its validity and reliability
AP Goncalves Filho, P Waterson, GT Jun
Safety science 140, 105303, 2021
222021
Articulating current service development practices: a qualitative analysis of eleven mental health projects
GT Jun, C Morrison, PJ Clarkson
BMC Health Services Research 14 (1), 1-10, 2014
212014
Design for patient safety: A systematic evaluation of process modelling approaches for healthcare system safety improvement
GT Jun
University of Cambridge, Department of Engineering, 2007
142007
Probing deeper into the risks of slips, trips and falls for an ageing rail passenger population: applying a systems approach
PE Waterson, VL Kendrick, B Ryan, GT Jun, RA Haslam
IET Intelligent Transport Systems, 2015
122015
Model driven healthcare: Disconnected practices
T Eldabi, GT Jun, J Clarkson, C Connell, JH Klein
Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference, 2271-2282, 2010
112010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20