Παρακολούθηση
Dimitris Varelis
Dimitris Varelis
Assistant Professor,Hellenic Air Force Academy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hafa.haf.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coupled buckling and postbuckling analysis of active laminated piezoelectric composite plates
D Varelis, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 41 (5-6), 1519-1538, 2004
962004
A shear beam finite element for the damping analysis of tubular laminated composite beams
DA Saravanos, D Varelis, TS Plagianakos, N Chrysochoidis
Journal of Sound and Vibration 291 (3-5), 802-823, 2006
652006
Nonlinear coupled mechanics and initial buckling of composite plates with piezoelectric actuators and sensors
D Varelis, DA Saravanos
Smart materials and structures 11 (3), 330, 2002
612002
Mechanics and finite element for the nonlinear response of active laminated piezoelectric composite plates
D Varelis, DA Saravanos
AIAA journal 42 (6), 1227-1235, 2004
502004
Coupled mechanics and finite element for non‐linear laminated piezoelectric shallow shells undergoing large displacements and rotations
D Varelis, DA Saravanos
International journal for numerical methods in engineering 66 (8), 1211-1233, 2006
432006
Prediction of material coupling effect on structural damping of composite beams and blades
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
Composite structures 94 (5), 1646-1655, 2012
352012
Small-amplitude free-vibration analysis of piezoelectric composite plates subject to large deflections and initial stresses
D Varelis, DA Saravanos
322006
Non‐linear coupled multi‐field mechanics and finite element for active multi‐stable thermal piezoelectric shells
D Varelis, DA Saravanos
International journal for numerical methods in engineering 76 (1), 84-107, 2008
202008
A damping mechanics model and a beam finite element for the free-vibration of laminated composite strips under in-plane loading
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DS Varelis, DA Saravanos
Journal of sound and vibration 330 (23), 5660-5677, 2011
172011
Coupled nonlinear mechanics for the electromechanical response of multi-stable piezoelectric shallow shells with piezoelectric films
D Varelis, DA Saravanos
Aerospace Science and Technology 109, 106444, 2021
112021
Linearized frequencies and damping in composite laminated beams subject to buckling
DI Chortis, DS Varelis, DA Saravanos
Journal of Vibration and Acoustics 135 (2), 021006, 2013
102013
Coupled finite element for the nonlinear dynamic response of active piezoelectric plates under thermoelectromechanical loads
D Varelis, D Saravanos
Journal of Mechanics of Materials and Structures 4 (7), 1489-1503, 2009
92009
Coupled finite element for non-linear laminated piezoelectric composite shells with applications to buckling and postbuckling behavior
D Varelis, D Saravanos
45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials …, 2004
82004
A coupled nonlinear plate finite element for thermal buckling and postbuckling of piezoelectric composite plates including thermo-electro-mechanical effects
D Varelis, DA Saravanos
Journal of Thermal Stresses 45 (1), 30-50, 2022
52022
Towards a nonlinear buckled piezoelectric beam system for enhanced electromechanical energy conversion
D Varelis, GC Kardarakos, N Chrysochoidis, DA Saravanos
Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems XIV 11376, 271-287, 2020
42020
Computational and experimental efficiency investigation of nonlinear energy harvesting systems based on monostable and bistable piezoelectric beams
GC Kardarakos, NA Chrysochoidis, D Varelis, N Margelis, N Leventakis, ...
Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems 85499, V001T04A007, 2021
32021
Small-amplitude free vibration analysis of active multistable shells under static multifield loading
D Varelis
Journal of Vibration and Control 27 (1-2), 18-30, 2021
32021
Coupled finite element for the non-linear response of laminated piezoelectric composite structures
D Varelis, D Saravanos
43rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials …, 2002
32002
Numerical and experimental investigation of the energy harvesting performance of electromechanically coupled piezoelectric prestressed beams subjected to nonlinear vibrations
GC Kardarakos, NA Chrysochoidis, D Varelis, DA Saravanos
Smart Materials and Structures 32 (3), 035019, 2023
22023
Piezoelectric energy harvesting from composite beams in geometric nonlinear regime: numerical and experimental approach
GC Kardarakos, NA Chrysochoidis, D Varelis, DA Saravanos, ...
Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems XV 11588, 227-243, 2021
22021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20