Παρακολούθηση
Sarfraz Ahmed
Sarfraz Ahmed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.coventry.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pedestrian and Cyclist Detection and Intent Estimation for Autonomous Vehicles: A Survey
S Ahmed, MN Huda, S Rajbhandari, C Saha, M Elshaw, S Kanarachos
Applied Sciences 9 (11), 2335, 2019
392019
Visual and Thermal Data for Pedestrian and Cyclist Detection
S Ahmed, MN Huda, S Rajbhandari, C Saha, M Elshaw, S Kanarachos
Annual Conference Towards Autonomous Robotic Systems, 223-234, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2