Παρακολούθηση
Sarfraz Ahmed
Sarfraz Ahmed
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.coventry.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pedestrian and cyclist detection and intent estimation for autonomous vehicles: A survey
S Ahmed, MN Huda, S Rajbhandari, C Saha, M Elshaw, S Kanarachos
Applied Sciences 9 (11), 2335, 2019
782019
Visual and thermal data for pedestrian and cyclist detection
S Ahmed, MN Huda, S Rajbhandari, C Saha, M Elshaw, S Kanarachos
Towards Autonomous Robotic Systems: 20th Annual Conference, TAROS 2019 …, 2019
22019
Multi-scale pedestrian intent prediction using 3D joint information as spatio-temporal representation
S Ahmed, A Al Bazi, C Saha, S Rajbhandari, MN Huda
Expert Systems With Applications 225, 120077, 2023
12023
Investigation of Action Recognition for Improving Pedestrian Intent Prediction
S Ahmed, C Saha, MN Huda
Annual Conference Towards Autonomous Robotic Systems, 101-113, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4