Παρακολούθηση
Frederick P. Morgeson
Frederick P. Morgeson
Michigan State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα morgeson.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work.
FP Morgeson, SE Humphrey
Journal of applied psychology 91 (6), 1321, 2006
36862006
Integrating motivational, social, and contextual work design features: a meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature.
SE Humphrey, JD Nahrgang, FP Morgeson
Journal of applied psychology 92 (5), 1332, 2007
30612007
Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader–follower outcomes
R Ilies, FP Morgeson, JD Nahrgang
The leadership quarterly 16 (3), 373-394, 2005
24182005
Safety at work: a meta-analytic investigation of the link between job demands, job resources, burnout, engagement, and safety outcomes.
JD Nahrgang, FP Morgeson, DA Hofmann
Journal of applied psychology 96 (1), 71, 2011
21702011
Leader-member exchange and citizenship behaviors: a meta-analysis.
R Ilies, JD Nahrgang, FP Morgeson
Journal of applied psychology 92 (1), 269, 2007
19892007
Leadership in teams: A functional approach to understanding leadership structures and processes
FP Morgeson, DS DeRue, EP Karam
Journal of management 36 (1), 5-39, 2010
17512010
The structure and function of collective constructs: Implications for multilevel research and theory development
FP Morgeson, DA Hofmann
Academy of management review 24 (2), 249-265, 1999
17101999
Climate as a moderator of the relationship between leader-member exchange and content specific citizenship: safety climate as an exemplar.
DA Hofmann, FP Morgeson, SJ Gerras
Journal of applied psychology 88 (1), 170, 2003
15562003
Safety-related behavior as a social exchange: The role of perceived organizational support and leader–member exchange.
DA Hofmann, FP Morgeson
Journal of applied psychology 84 (2), 286, 1999
12511999
The leadership skills strataplex: Leadership skill requirements across organizational levels
TV Mumford, MA Campion, FP Morgeson
The leadership quarterly 18 (2), 154-166, 2007
10492007
Reconsidering the use of personality tests in personnel selection contexts
FP Morgeson, MA Campion, RL Dipboye, JR Hollenbeck, K Murphy, ...
Personnel psychology 60 (3), 683-729, 2007
10242007
Event system theory: An event-oriented approach to the organizational sciences
FP Morgeson, TR Mitchell, D Liu
Academy of Management Review 40 (4), 515-537, 2015
8702015
Selecting individuals in team settings: The importance of social skills, personality characteristics, and teamwork knowledge
FP Morgeson, MH Reider, MA Campion
Personnel psychology 58 (3), 583-611, 2005
8542005
The importance of job autonomy, cognitive ability, and job-related skill for predicting role breadth and job performance.
FP Morgeson, K Delaney-Klinger, MA Hemingway
Journal of applied psychology 90 (2), 399, 2005
7502005
Use of situational judgment tests to predict job performance: a clarification of the literature.
MA McDaniel, FP Morgeson, EB Finnegan, MA Campion, EP Braverman
Journal of Applied Psychology 86 (4), 730, 2001
6912001
Beyond employment interview validity: A comprehensive narrative review of recent research and trends over time
RA Posthuma, FP Morgeson, MA Campion
Personnel Psychology 55 (1), 1-81, 2002
6612002
Understanding work using the Occupational Information Network (O* NET): Implications for practice and research
NG Peterson, MD Mumford, WC Borman, PR Jeanneret, EA Fleishman, ...
Personnel psychology 54 (2), 451-492, 2001
6482001
The structured employment interview: Narrative and quantitative review of the research literature
J Levashina, CJ Hartwell, FP Morgeson, MA Campion
Personnel Psychology 67 (1), 241-293, 2014
6262014
The external leadership of self-managing teams: intervening in the context of novel and disruptive events.
FP Morgeson
Journal of applied Psychology 90 (3), 497, 2005
5952005
Work design
FP Morgeson, MA Campion
Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology 12 (2), 423-452, 2003
5782003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20