Παρακολούθηση
Stefano Avallone
Stefano Avallone
Computer Engineering Department, University of Naples, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
D-ITG distributed internet traffic generator
S Avallone, S Guadagno, D Emma, A Pescape, G Ventre
First International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems …, 2004
3032004
Research challenges in QoS routing
X Masip-Bruin, M Yannuzzi, J Domingo-Pascual, A Fonte, M Curado, ...
Computer communications 29 (5), 563-581, 2006
1752006
A channel assignment algorithm for multi-radio wireless mesh networks
S Avallone, IF Akyildiz
Computer Communications 31 (7), 1343-1353, 2008
1512008
A channel and rate assignment algorithm and a layer-2.5 forwarding paradigm for multi-radio wireless mesh networks
S Avallone, IF Akyildiz, G Ventre
IEEE/ACM Transactions on Networking 17 (1), 267-280, 2008
1262008
A simulated annealing based approach for power efficient virtual machines consolidation
A Marotta, S Avallone
2015 IEEE 8th international conference on cloud computing, 445-452, 2015
662015
On a fair coexistence of LTE and Wi-Fi in the unlicensed spectrum: A Survey
S Zinno, G Di Stasi, S Avallone, G Ventre
computer communications 115, 35-50, 2018
642018
Analysis and experimentation of internet traffic generator
S Avallone, A Pescape, G Ventre
New2an 4, 70-75, 2004
622004
Routing payments on the lightning network
G Di Stasi, S Avallone, R Canonico, G Ventre
2018 IEEE international conference on internet of things (IThings) and IEEE …, 2018
562018
Distributed Internet Traffic Generator (D-ITG): analysis and experimentation over heterogeneous networks
S Avallone, A Pescape, G Ventre
Poster at international conference on network protocols, ICNP, 2003
532003
Energy efficient online routing of flows with additive constraints
S Avallone, G Ventre
Computer Networks 56 (10), 2368-2382, 2012
512012
A distributed multiplatform architecture for traffic generation
S Avallone, D Emma, A Pescapè, G Ventre
International Symposium on Performance Evaluation of Computer and …, 2004
432004
A Traffic-Aware Channel and Rate Re-Assignment Algorithm for Wireless Mesh Networks
S Avallone, G Di Stasi, A Kassler
IEEE Transactions on Mobile Computing 12 (7), 1335-1348, 2013
412013
D-ITG 2.8. 1 Manual
A Botta, W de Donato, A Dainotti, S Avallone, A Pescapé
Computer for Interaction and Communications (COMICS) Group, 3-6, 2013
362013
An energy efficient channel assignment and routing algorithm for multi-radio wireless mesh networks
S Avallone
Ad Hoc Networks 10 (6), 1043-1057, 2012
362012
A channel assignment and routing algorithm for energy harvesting multiradio wireless mesh networks
S Avallone, A Banchs
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (5), 1463-1476, 2016
352016
Will OFDMA improve the performance of 802.11 WiFi networks?
S Avallone, P Imputato, G Redieteab, C Ghosh, S Roy
IEEE Wireless Communications 28 (3), 100-107, 2021
322021
Challenges and issues in designing architectures and protocols for wireless mesh networks
VC Gungor, E Natalizio, P Pace, S Avallone
Wireless Mesh Networks: Architectures and Protocols, 1-27, 2008
322008
Performance evaluation of an open distributed platform for realistic traffic generation
S Avallone, D Emma, A Pescapé, G Ventre
Performance Evaluation 60 (1-4), 359-392, 2005
282005
An energy efficient channel assignment and routing algorithm for multi-radio wireless mesh networks
S Avallone
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-5, 2010
252010
A Joint Power Efficient Server and Network Consolidation approach for virtualized data centers
A Marotta, S Avallone, A Kassler
Computer Networks 130, 65-80, 2018
242018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20