Παρακολούθηση
Florian Schroff
Florian Schroff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering
F Schroff, D Kalenichenko, J Philbin
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
121372015
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 801-818, 2018
85022018
Rethinking Atrous Convolution for Semantic Image Segmentation
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv:1706.05587 [cs.CV], 2017
61052017
Caltech-UCSD birds 200
P Welinder, S Branson, T Mita, C Wah, F Schroff, S Belongie, P Perona
California Institute of Technology, 2010
12772010
Auto-deeplab: Hierarchical neural architecture search for semantic image segmentation
C Liu, LC Chen, F Schroff, H Adam, W Hua, AL Yuille, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
8712019
Visual recognition with humans in the loop
S Branson, C Wah, F Schroff, B Babenko, P Welinder, P Perona, ...
European Conference on Computer Vision, 438-451, 2010
5492010
Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation. arXiv 2017
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1706.05587 2, 2019
5432019
Harvesting image databases from the web
F Schroff, A Criminisi, A Zisserman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (4), 754-766, 2010
4992010
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, M Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
3742018
Masklab: Instance segmentation by refining object detection with semantic and direction features
LC Chen, A Hermans, G Papandreou, F Schroff, P Wang, H Adam
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3412018
Feelvos: Fast end-to-end embedding learning for video object segmentation
P Voigtlaender, Y Chai, F Schroff, H Adam, B Leibe, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3222019
Object Class Segmentation using Random Forests.
F Schroff, A Criminisi, A Zisserman
BMVC, 1-10, 2008
2962008
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation. arXiv 2018
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1802.02611, 1802
961802
Sixteen facial expressions occur in similar contexts worldwide
AS Cowen, D Keltner, F Schroff, B Jou, H Adam, G Prasad
Nature 589 (7841), 251-257, 2021
762021
Pose, illumination and expression invariant pairwise face-similarity measure via doppelgänger list comparison
F Schroff, T Treibitz, D Kriegman, S Belongie
2011 International Conference on Computer Vision, 2494-2501, 2011
762011
Single-histogram class models for image segmentation
F Schroff, A Criminisi, A Zisserman
Computer Vision, Graphics and Image Processing, 82-93, 2006
672006
Modeling uncertainty with hedged instance embedding
SJ Oh, K Murphy, J Pan, J Roth, F Schroff, A Gallagher
arXiv preprint arXiv:1810.00319, 2018
582018
View-invariant probabilistic embedding for human pose
JJ Sun, J Zhao, LC Chen, F Schroff, H Adam, T Liu
European Conference on Computer Vision, 53-70, 2020
472020
Claros-bringing classical art to a global public
D Kurtz, G Parker, D Shotton, G Klyne, F Schroff, A Zisserman, Y Wilks
2009 Fifth IEEE International Conference on e-Science, 20-27, 2009
252009
Deeplab2: A tensorflow library for deep labeling
M Weber, H Wang, S Qiao, J Xie, MD Collins, Y Zhu, L Yuan, D Kim, Q Yu, ...
arXiv preprint arXiv:2106.09748, 2021
132021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20