Παρακολούθηση
Matthias Nießner
Matthias Nießner
Professor of Computer Science, Technical University of Munich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scannet: Richly-annotated 3d reconstructions of indoor scenes
A Dai, AX Chang, M Savva, M Halber, T Funkhouser, M Nießner
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
37892017
Face2face: Real-time face capture and reenactment of rgb videos
J Thies, M Zollhofer, M Stamminger, C Theobalt, M Nießner
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
22282016
Faceforensics++: Learning to detect manipulated facial images
A Rossler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 1-11, 2019
21962019
Volumetric and multi-view cnns for object classification on 3d data
CR Qi, H Su, M Nießner, A Dai, M Yan, LJ Guibas
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
19222016
Matterport3d: Learning from rgb-d data in indoor environments
A Chang, A Dai, T Funkhouser, M Halber, M Niessner, M Savva, S Song, ...
arXiv preprint arXiv:1709.06158, 2017
17832017
Deferred neural rendering: Image synthesis using neural textures
J Thies, M Zollhöfer, M Nießner
Acm Transactions on Graphics (TOG) 38 (4), 1-12, 2019
12462019
Real-time 3D reconstruction at scale using voxel hashing
M Nießner, M Zollhöfer, S Izadi, M Stamminger
ACM Transactions on Graphics (ToG) 32 (6), 1-11, 2013
11132013
3dmatch: Learning local geometric descriptors from rgb-d reconstructions
A Zeng, S Song, M Nießner, M Fisher, J Xiao, T Funkhouser
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
10282017
Bundlefusion: Real-time globally consistent 3d reconstruction using on-the-fly surface reintegration
A Dai, M Nießner, M Zollhöfer, S Izadi, C Theobalt
ACM Transactions on Graphics (ToG) 36 (4), 1, 2017
9802017
Deep video portraits
H Kim, P Garrido, A Tewari, W Xu, J Thies, M Niessner, P Pérez, ...
ACM transactions on graphics (TOG) 37 (4), 1-14, 2018
7302018
Shape completion using 3d-encoder-predictor cnns and shape synthesis
A Dai, C Ruizhongtai Qi, M Nießner
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7062017
Deepvoxels: Learning persistent 3d feature embeddings
V Sitzmann, J Thies, F Heide, M Nießner, G Wetzstein, M Zollhofer
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
6072019
Local implicit grid representations for 3d scenes
C Jiang, A Sud, A Makadia, J Huang, M Nießner, T Funkhouser
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
5482020
Real-time non-rigid reconstruction using an RGB-D camera
M Zollhöfer, M Nießner, S Izadi, C Rehmann, C Zach, M Fisher, C Wu, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 33 (4), 1-12, 2014
5112014
3d-sis: 3d semantic instance segmentation of rgb-d scans
J Hou, A Dai, M Nießner
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
4942019
State of the art on neural rendering
A Tewari, O Fried, J Thies, V Sitzmann, S Lombardi, K Sunkavalli, ...
Computer Graphics Forum 39 (2), 701-727, 2020
4692020
Dynamic neural radiance fields for monocular 4d facial avatar reconstruction
G Gafni, J Thies, M Zollhofer, M Nießner
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
4472021
Faceforensics: A large-scale video dataset for forgery detection in human faces
A Rössler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
arXiv preprint arXiv:1803.09179, 2018
4362018
Real-time expression transfer for facial reenactment.
J Thies, M Zollhöfer, M Nießner, L Valgaerts, M Stamminger, C Theobalt
ACM Trans. Graph. 34 (6), 183:1-183:14, 2015
4062015
Advances in neural rendering
A Tewari, J Thies, B Mildenhall, P Srinivasan, E Tretschk, W Yifan, ...
Computer Graphics Forum 41 (2), 703-735, 2022
3812022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20