Παρακολούθηση
Razvan Pascanu
Razvan Pascanu
Research Scientist at Google DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the difficulty of training recurrent neural networks
R Pascanu, T Mikolov, Y Bengio
International conference on machine learning, 1310-1318, 2013
57282013
Overcoming catastrophic forgetting in neural networks
J Kirkpatrick, R Pascanu, N Rabinowitz, J Veness, G Desjardins, AA Rusu, ...
Proceedings of the national academy of sciences 114 (13), 3521-3526, 2017
40792017
Relational inductive biases, deep learning, and graph networks
PW Battaglia, JB Hamrick, V Bapst, A Sanchez-Gonzalez, V Zambaldi, ...
arXiv preprint arXiv:1806.01261, 2018
24242018
On the number of linear regions of deep neural networks
GF Montufar, R Pascanu, K Cho, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 27, 2014
22482014
Theano: a CPU and GPU math expression compiler
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proceedings of the Python for scientific computing conference (SciPy) 4 (3), 1-7, 2010
19522010
Progressive neural networks
AA Rusu, NC Rabinowitz, G Desjardins, H Soyer, J Kirkpatrick, ...
arXiv preprint arXiv:1606.04671, 2016
18532016
Theano: new features and speed improvements
F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, J Bergstra, I Goodfellow, A Bergeron, ...
arXiv preprint arXiv:1211.5590, 2012
16422012
A simple neural network module for relational reasoning
A Santoro, D Raposo, DG Barrett, M Malinowski, R Pascanu, P Battaglia, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
15052017
Identifying and attacking the saddle point problem in high-dimensional non-convex optimization
YN Dauphin, R Pascanu, C Gulcehre, K Cho, S Ganguli, Y Bengio
Advances in neural information processing systems 27, 2014
14752014
Interaction networks for learning about objects, relations and physics
P Battaglia, R Pascanu, M Lai, D Jimenez Rezende
Advances in neural information processing systems 29, 2016
12102016
How to construct deep recurrent neural networks
R Pascanu, C Gulcehre, K Cho, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1312.6026, 2013
11352013
Meta-learning with latent embedding optimization
AA Rusu, D Rao, J Sygnowski, O Vinyals, R Pascanu, S Osindero, ...
arXiv preprint arXiv:1807.05960, 2018
11052018
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
8552016
Learning to navigate in complex environments
P Mirowski, R Pascanu, F Viola, H Soyer, AJ Ballard, A Banino, M Denil, ...
arXiv preprint arXiv:1611.03673, 2016
7982016
Theano: A CPU and GPU math compiler in Python
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proc. 9th python in science conf 1, 3-10, 2010
7952010
Understanding the exploding gradient problem
R Pascanu, T Mikolov, Y Bengio
CoRR, abs/1211.5063 2 (417), 1, 2012
6682012
Advances in optimizing recurrent networks
Y Bengio, N Boulanger-Lewandowski, R Pascanu
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
6142013
Imagination-augmented agents for deep reinforcement learning
S Racanière, T Weber, D Reichert, L Buesing, A Guez, ...
Advances in neural information processing systems 30, 2017
566*2017
Progress & compress: A scalable framework for continual learning
J Schwarz, W Czarnecki, J Luketina, A Grabska-Barwinska, YW Teh, ...
International conference on machine learning, 4528-4537, 2018
5572018
Model compression via distillation and quantization
A Polino, R Pascanu, D Alistarh
arXiv preprint arXiv:1802.05668, 2018
5572018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20