Παρακολούθηση
Jamie Shotton
Jamie Shotton
Wayve
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wayve.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The multimodal brain tumor image segmentation benchmark (BRATS)
BH Menze, A Jakab, S Bauer, J Kalpathy-Cramer, K Farahani, J Kirby, ...
IEEE transactions on medical imaging 34 (10), 1993-2024, 2014
57302014
KinectFusion: Real-time dense surface mapping and tracking
RA Newcombe, AJ Davison, S Izadi, P Kohli, O Hilliges, J Shotton, ...
Mixed and augmented reality (ISMAR), 2011 10th IEEE international symposium …, 2011
53882011
Real-time human pose recognition in parts from single depth images
J Shotton, A Fitzgibbon, M Cook, T Sharp, M Finocchio, R Moore, ...
CVPR 2011, 1297-1304, 2011
47342011
Kinectfusion: real-time 3d reconstruction and interaction using a moving depth camera
S Izadi, D Kim, O Hilliges, D Molyneaux, R Newcombe, P Kohli, J Shotton, ...
Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User interface software and …, 2011
30222011
Real-time human pose recognition in parts from single depth images
J Shotton, T Sharp, A Kipman, A Fitzgibbon, M Finocchio, A Blake, ...
Communications of the ACM 56 (1), 116-124, 2013
24402013
Enhanced computer vision with microsoft kinect sensor: A review
J Han, L Shao, D Xu, J Shotton
IEEE transactions on cybernetics 43 (5), 1318-1334, 2013
20122013
Textonboost: Joint appearance, shape and context modeling for multi-class object recognition and segmentation
J Shotton, J Winn, C Rother, A Criminisi
Computer Vision–ECCV 2006, 1-15, 2006
16042006
Semantic texton forests for image categorization and segmentation
J Shotton, M Johnson, R Cipolla
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
14652008
Textonboost for image understanding: Multi-class object recognition and segmentation by jointly modeling texture, layout, and context
J Shotton, J Winn, C Rother, A Criminisi
International journal of computer vision 81, 2-23, 2009
14032009
Decision forests: A unified framework for classification, regression, density estimation, manifold learning and semi-supervised learning
A Criminisi, J Shotton, E Konukoglu
Foundations and trends® in computer graphics and vision 7 (2–3), 81-227, 2012
12682012
Segmentation and recognition using structure from motion point clouds
GJ Brostow, J Shotton, J Fauqueur, R Cipolla
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
12512008
Scene coordinate regression forests for camera relocalization in RGB-D images
J Shotton, B Glocker, C Zach, S Izadi, A Criminisi, A Fitzgibbon
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
10042013
Learning 6d object pose estimation using 3d object coordinates
E Brachmann, A Krull, F Michel, S Gumhold, J Shotton, C Rother
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
8632014
Decision forests for computer vision and medical image analysis
A Criminisi, J Shotton
Springer Science & Business Media, 2013
8242013
Efficient human pose estimation from single depth images
J Shotton, R Girshick, A Fitzgibbon, T Sharp, M Cook, M Finocchio, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (12), 2821 …, 2012
7262012
Regression forests for efficient anatomy detection and localization in computed tomography scans
A Criminisi, D Robertson, E Konukoglu, J Shotton, S Pathak, S White, ...
Medical image analysis 17 (8), 1293-1303, 2013
6532013
Dsac-differentiable ransac for camera localization
E Brachmann, A Krull, S Nowozin, J Shotton, F Michel, S Gumhold, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
6422017
Accurate, robust, and flexible real-time hand tracking
T Sharp, C Keskin, D Robertson, J Taylor, J Shotton, D Kim, C Rhemann, ...
Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing …, 2015
5832015
Efficient regression of general-activity human poses from depth images
R Girshick, J Shotton, P Kohli, A Criminisi, A Fitzgibbon
2011 International Conference on Computer Vision, 415-422, 2011
5232011
Fastnerf: High-fidelity neural rendering at 200fps
SJ Garbin, M Kowalski, M Johnson, J Shotton, J Valentin
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2021
4982021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20