Παρακολούθηση
Regis Duvigneau
Regis Duvigneau
INRIA Sophia-Antipolis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parameterization of computational domain in isogeometric analysis: methods and comparison
G Xu, B Mourrain, R Duvigneau, A Galligo
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 200 (23-24), 2021-2031, 2011
2162011
Analysis-suitable volume parameterization of multi-block computational domain in isogeometric applications
G Xu, B Mourrain, R Duvigneau, A Galligo
Computer-Aided Design 45 (2), 395-404, 2013
1832013
On the role played by turbulence closures in hull shape optimization at model and full scale
R Duvigneau, M Visonneau, GB Deng
Journal of marine science and technology 8 (1), 11-25, 2003
1412003
Optimal analysis-aware parameterization of computational domain in 3D isogeometric analysis
G Xu, B Mourrain, R Duvigneau, A Galligo
Computer-Aided Design 45 (4), 812-821, 2013
1372013
Constructing analysis-suitable parameterization of computational domain from CAD boundary by variational harmonic method
G Xu, B Mourrain, R Duvigneau, A Galligo
Journal of Computational Physics 252, 275-289, 2013
1112013
Macroscopic modeling and simulations of room evacuation
M Twarogowska, P Goatin, R Duvigneau
Applied Mathematical Modelling 38 (24), 5781-5795, 2014
1102014
Low cost PSO using metamodels and inexact pre-evaluation: Application to aerodynamic shape design
C Praveen, R Duvigneau
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 198 (9-12), 1087-1096, 2009
1042009
Optimization of a synthetic jet actuator for aerodynamic stall control
R Duvigneau, M Visonneau
Computers & fluids 35 (6), 624-638, 2006
972006
Simulation and optimization of stall control for an airfoil with a synthetic jet
R Duvigneau, M Visonneau
Aerospace Science and Technology 10 (4), 279-287, 2006
722006
Adaptive parameterization using free-form deformation for aerodynamic shape optimization
R Duvigneau
INRIA, 2006
582006
Numerical optimization methods for metasurfaces
MMR Elsawy, S Lanteri, R Duvigneau, JA Fan, P Genevet
Laser & Photonics Reviews 14 (10), 1900445, 2020
562020
Hybrid genetic algorithms and artificial neural networks for complex design optimization in CFD
R Duvigneau, M Visonneau
International journal for numerical methods in fluids 44 (11), 1257-1278, 2004
552004
Optimal location of a synthetic jet on an airfoil for stall control
R Duvigneau, A Hay, M Visonneau
432007
Radial basis functions and kriging metamodels for aerodynamic optimization
PCR Duvigneau
INRIA Document, 26-30, 2007
402007
Kriging‐based optimization applied to flow control
R Duvigneau, P Chandrashekar
International Journal for Numerical Methods in Fluids 69 (11), 1701-1714, 2012
392012
On the use of second-order derivatives and metamodel-based Monte-Carlo for uncertainty estimation in aerodynamics
M Martinelli, R Duvigneau
Computers & fluids 39 (6), 953-964, 2010
382010
On accurate boundary conditions for a shape sensitivity equation method
R Duvigneau, D Pelletier
International journal for numerical methods in fluids 50 (2), 147-164, 2006
362006
Aerodynamic shape optimization with uncertain operating conditions using metamodels
R Duvigneau
INRIA, 2007
322007
Comparative study of macroscopic pedestrian models
M Twarogowska, P Goatin, R Duvigneau
Transportation Research Procedia 2, 477-485, 2014
302014
Shape optimization of incompressible and turbulent flows using the simplex method
R Duvigneau, M Visonneau
15th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 2533, 2001
302001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20