Παρακολούθηση
Joseph Turian
Joseph Turian
President, MetaOptimize
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iro.umontreal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Word representations: a simple and general method for semi-supervised learning
J Turian, L Ratinov, Y Bengio
Proceedings of the 48th annual meeting of the association for computational …, 2010
29592010
Theano: a CPU and GPU math expression compiler
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proceedings of the Python for scientific computing conference (SciPy) 4 (3), 1-7, 2010
20182010
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9172016
Theano: A CPU and GPU Math Compiler in Python.
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
SciPy, 18-24, 2010
8532010
Evaluation of machine translation and its evaluation
J Turian, L Shen, ID Melamed
Proceedings of Machine Translation Summit IX: Papers, 2003
4012003
Experience grounds language
Y Bisk, A Holtzman, J Thomason, J Andreas, Y Bengio, J Chai, M Lapata, ...
arXiv preprint arXiv:2004.10151, 2020
3752020
Precision and recall of machine translation
ID Melamed, R Green, J Turian
Companion volume of the proceedings of HLT-NAACL 2003-short papers, 61-63, 2003
3312003
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2122016
Accurate dependency parsing with a stacked multilayer perceptron
G Attardi, F Dell’Orletta, M Simi, J Turian
Proceedings of EVALITA 9, 1-8, 2009
972009
Hear: Holistic evaluation of audio representations
J Turian, J Shier, HR Khan, B Raj, BW Schuller, CJ Steinmetz, C Malloy, ...
NeurIPS 2021 Competitions and Demonstrations Track, 125-145, 2022
892022
Quadratic features and deep architectures for chunking
J Turian, J Bergstra, Y Bengio
Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of …, 2009
892009
A preliminary evaluation of word representations for named-entity recognition
J Turian, L Ratinov, Y Bengio, D Roth
NIPS Workshop on Grammar Induction, Representation of Language and Language …, 2009
502009
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions. arXiv
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688 10, 2016
492016
Scalable discriminative learning for natural language parsing and translation
J Turian, B Wellington, I Melamed
Advances in Neural Information Processing Systems 19, 2006
382006
I'm sorry for your loss: Spectrally-based audio distances are bad at pitch
J Turian, M Henry
arXiv preprint arXiv:2012.04572, 2020
332020
Tractable multivariate binary density estimation and the restricted Boltzmann forest
H Larochelle, Y Bengio, J Turian
Neural computation 22 (9), 2285-2307, 2010
332010
Advances in discriminative parsing
J Turian, ID Melamed
Proceedings of the 21st International Conference on Computational …, 2006
332006
One billion audio sounds from GPU-enabled modular synthesis
J Turian, J Shier, G Tzanetakis, K McNally, M Henry
2021 24th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx), 222-229, 2021
282021
Scalable purely-discriminative training for word and tree transducers
B Wellington, J Turian, C Pike, D Melamed
Proceedings of the 7th Conference of the Association for Machine Translation …, 2006
162006
Constituent parsing by classification
J Turian, ID Melamed
Proceedings of the Ninth International Workshop on Parsing Technology, 141-151, 2005
102005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20