Παρακολούθηση
Olaf Hellwich
Olaf Hellwich
Professor of Computer Vision & Remote Sensing, TU Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep convolutional neural networks for automatic classification of gastric carcinoma using whole slide images in digital histopathology
H Sharma, N Zerbe, I Klempert, O Hellwich, P Hufnagl
Computerized Medical Imaging and Graphics 61, 2-13, 2017
2892017
Comparison of 3D interest point detectors and descriptors for point cloud fusion
R Hänsch, T Weber, O Hellwich
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2014
1132014
Towards global volcano monitoring using multisensor sentinel missions and artificial intelligence: The MOUNTS monitoring system
S Valade, A Ley, F Massimetti, O D’Hondt, M Laiolo, D Coppola, D Loibl, ...
Remote Sensing 11 (13), 1528, 2019
1102019
Deep learning models for retinal blood vessels segmentation: a review
TA Soomro, AJ Afifi, L Zheng, S Soomro, J Gao, O Hellwich, M Paul
IEEE Access 7, 71696-71717, 2019
1082019
Head Pose Estimation in Face Recognition Across Pose Scenarios.
MS Sarfraz, O Hellwich
VISAPP (1) 8, 235-242, 2008
1032008
Strided fully convolutional neural network for boosting the sensitivity of retinal blood vessels segmentation
TA Soomro, AJ Afifi, J Gao, O Hellwich, L Zheng, M Paul
Expert Systems with Applications 134, 36-52, 2019
892019
Glacier velocity monitoring by maximum likelihood texture tracking
E Erten, A Reigber, O Hellwich, P Prats
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 47 (2), 394-405, 2009
882009
Genetic algorithm sample consensus (gasac)-a parallel strategy for robust parameter estimation
V Rodehorst, O Hellwich
2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW …, 2006
862006
Iterative Bilateral Filtering of Polarimetric SAR Data
O D'Hondt, S Guillaso, O Hellwich
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE …, 2013
842013
Three-Dimensional Building Reconstruction Using Images Obtained by Unmanned Aerial Vehicles
C Wefelscheid, R Hänsch, O Hellwich
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2011
712011
Strided U-Net model: Retinal vessels segmentation using dice loss
TA Soomro, AJ Afifi, J Gao, O Hellwich, M Paul, L Zheng
2018 Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA), 1-8, 2018
702018
A multi-resolution approach for combining visual information using nuclei segmentation and classification in histopathological images
H Sharma, N Zerbe, D Heim, S Wienert, HM Behrens, O Hellwich, ...
International Conference on Computer Vision Theory and Applications 2, 37-46, 2015
692015
Automatic registration of unordered point clouds acquired by Kinect sensors using an overlap heuristic
T Weber, R Hänsch, O Hellwich
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 102, 96-109, 2015
682015
A new body mass estimation of Brachiosaurus brancai Janensch, 1914 mounted and exhibited at the Museum of Natural History (Berlin, Germany)
HC Gunga, T Suthau, A Bellmann, S Stoinski, A Friedrich, T Trippel, ...
Fossil Record 11 (1), 33-38, 2008
662008
Complex-valued convolutional neural networks for object detection in PolSAR data
R Hänsch, O Hellwich
8th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 1-4, 2010
632010
Probabilistic learning for fully automatic face recognition across pose
MS Sarfraz, O Hellwich
Image and Vision Computing 28 (5), 744-753, 2010
602010
Body mass estimations for Plateosaurus engelhardti using laser scanning and 3D reconstruction methods
HC Gunga, T Suthau, A Bellmann, A Friedrich, T Schwanebeck, S Stoinski, ...
Naturwissenschaften 94, 623-630, 2007
592007
A review of graph-based methods for image analysis in digital histopathology
H Sharma, N Zerbe, S Lohmann, K Kayser, O Hellwich, P Hufnagl
Diagnostic pathology 1 (1), 2015
582015
Comparison of different color spaces for image segmentation using graph-cut
X Wang, R Hänsch, L Ma, O Hellwich
2014 International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2014
582014
Evaluation of relative pose estimation methods for multi-camera setups
V Rodehorst, M Heinrichs, O Hellwich
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS’08), 135-140, 2008
582008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20