Παρακολούθηση
Nickolaos G.Tzeremes
Nickolaos G.Tzeremes
Professor of Microeconomic Analysis, Department of Economics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy consumption, economic growth and environmental degradation in OECD countries
B Ozcan, PG Tzeremes, NG Tzeremes
Economic Modelling 84, 203-213, 2020
3462020
Does corporate social responsibility impact firms' innovation capacity? The indirect link between environmental & social governance implementation and innovation performance
DC Broadstock, R Matousek, M Meyer, NG Tzeremes
Journal of Business Research 119, 99-110, 2020
3232020
Exploring the existence of Kuznets curve in countries' environmental efficiency using DEA window analysis
GE Halkos, NG Tzeremes
Ecological Economics 68 (7), 2168-2176, 2009
2932009
Estimating the degree of operating efficiency gains from a potential bank merger and acquisition: A DEA bootstrapped approach
GE Halkos, NG Tzeremes
Journal of Banking & Finance 37 (5), 1658-1668, 2013
1932013
Carbon dioxide emissions and governance: a nonparametric analysis for the G-20
GE Halkos, NG Tzeremes
Energy Economics 40, 110-118, 2013
1652013
Productivity efficiency and firm size: An empirical analysis of foreign owned companies
GE Halkos, NG Tzeremes
International Business Review 16 (6), 713-731, 2007
1502007
A unified classification of two-stage DEA models
GE Halkos, NG Tzeremes, SA Kourtzidis
Surveys in operations research and management science 19 (1), 1-16, 2014
1472014
A conditional nonparametric analysis for measuring the efficiency of regional public healthcare delivery: An application to Greek prefectures
GE Halkos, NG Tzeremes
Health policy 103 (1), 73-82, 2011
1162011
Industry performance evaluation with the use of financial ratios: An application of bootstrapped DEA
GE Halkos, NG Tzeremes
Expert Systems with Applications 39 (5), 5872-5880, 2012
1142012
A conditional directional distance function approach for measuring regional environmental efficiency: Evidence from UK regions
GE Halkos, NG Tzeremes
European Journal of Operational Research, 2013
1102013
A conditional directional distance function approach for measuring regional environmental efficiency: Evidence from the UK regions
G Halkos, N Tzeremes
1102012
Efficiency dynamics in Indian banking: A conditional directional distance approach
NG Tzeremes
European Journal of Operational Research 240 (3), 807-818, 2015
1092015
Bank productivity growth and convergence in the European Union during the financial crisis
M Degl'Innocenti, SA Kourtzidis, Z Sevic, NG Tzeremes
Journal of Banking & Finance 75, 184-199, 2017
982017
Analyzing the Greek renewable energy sector: A Data Envelopment Analysis approach
GE Halkos, NG Tzeremes
Renewable and sustainable energy reviews 16 (5), 2884-2893, 2012
882012
The effect of foreign ownership on SMEs performance: An efficiency analysis perspective
GE Halkos, NG Tzeremes
Journal of Productivity Analysis 34, 167-180, 2010
852010
A Two‐Stage double bootstrap DEA: The case of the top 25 European football clubs' efficiency levels
GE Halkos, NG Tzeremes
Managerial and decision economics 34 (2), 108-115, 2013
782013
The effect of electricity consumption from renewable sources on countries׳ economic growth levels: Evidence from advanced, emerging and developing economies
GE Halkos, NG Tzeremes
Renewable and Sustainable Energy Reviews 39, 166-173, 2014
732014
Bank efficiency and financial centres: Does geographical location matter?
M Degl’Innocenti, R Matousek, Z Sevic, NG Tzeremes
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 46, 188-198, 2017
702017
Factors influencing entrepreneurial process and firm start-ups: evidence from central Greece
SJ Vliamos, NG Tzeremes
Journal of the Knowledge Economy 3, 250-264, 2012
702012
CEO compensation and bank efficiency: An application of conditional nonparametric frontiers
R Matousek, NG Tzeremes
European Journal of Operational Research 251 (1), 264-273, 2016
682016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20