Παρακολούθηση
Willy Susilo
Willy Susilo
Distinguished Professor and IEEE Fellow (Computer Society), University of Wollongong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uow.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An efficient signature scheme from bilinear pairings and its applications
F Zhang, R Safavi-Naini, W Susilo
Public Key Cryptography–PKC 2004: 7th International Workshop on Theory and …, 2004
7142004
Public key encryption with keyword search revisited
J Baek, R Safavi-Naini, W Susilo
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2008: International …, 2008
7062008
Identity-based remote data integrity checking with perfect data privacy preserving for cloud storage
Y Yu, MH Au, G Ateniese, X Huang, W Susilo, Y Dai, G Min
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (4), 767-778, 2016
4612016
On the security of certificateless signature schemes from Asiacrypt 2003
X Huang, W Susilo, Y Mu, F Zhang
Cryptology and Network Security: 4th International Conference, CANS 2005 …, 2005
4292005
Certificateless signature revisited
X Huang, Y Mu, W Susilo, DS Wong, W Wu
Australasian Conference on Information Security and Privacy, 308-322, 2007
3902007
An efficient public auditing protocol with novel dynamic structure for cloud data
J Shen, J Shen, X Chen, X Huang, W Susilo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (10), 2402-2415, 2017
3772017
Attribute-based signature and its applications
J Li, MH Au, W Susilo, D Xie, K Ren
Proceedings of the 5th ACM symposium on information, computer and …, 2010
3642010
Trapdoor security in a searchable public-key encryption scheme with a designated tester
HS Rhee, JH Park, W Susilo, DH Lee
Journal of Systems and Software 83 (5), 763-771, 2010
3352010
Constant-Size Dynamic k-TAA
MH Au, W Susilo, Y Mu
Security and Cryptography for Networks: 5th International Conference, SCN …, 2006
3202006
Secure remote user authenticated key establishment protocol for smart home environment
M Wazid, AK Das, V Odelu, N Kumar, W Susilo
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 17 (2), 391-406, 2017
3192017
A ciphertext-policy attribute-based proxy re-encryption with chosen-ciphertext security
K Liang, L Fang, W Susilo, DS Wong
2013 5th International Conference on Intelligent Networking and …, 2013
3182013
Certificateless public key encryption without pairing
J Baek, R Safavi-Naini, W Susilo
International conference on information security, 134-148, 2005
3022005
Self-generated-certificate public key cryptography and certificateless signature/encryption scheme in the standard model
JK Liu, MH Au, W Susilo
Proceedings of the 2nd ACM symposium on Information, computer and …, 2007
2842007
Anonymous and traceable group data sharing in cloud computing
J Shen, T Zhou, X Chen, J Li, W Susilo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (4), 912-925, 2017
2662017
Public key encryption with keyword search secure against keyword guessing attacks without random oracle
L Fang, W Susilo, C Ge, J Wang
Information Sciences 238, 221-241, 2013
2542013
Fuzzy identity-based data integrity auditing for reliable cloud storage systems
Y Li, Y Yu, G Min, W Susilo, J Ni, KKR Choo
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 16 (1), 72-83, 2017
2512017
Efficient multi-receiver identity-based encryption and its application to broadcast encryption
J Baek, R Safavi-Naini, W Susilo
Public Key Cryptography-PKC 2005: 8th International Workshop on Theory and …, 2005
2432005
Asymmetric group key agreement
Q Wu, Y Mu, W Susilo, B Qin, J Domingo-Ferrer
Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2009: 28th Annual International Conference …, 2009
2392009
Privacy-preserving decentralized key-policy attribute-based encryption
J Han, W Susilo, Y Mu, J Yan
IEEE transactions on parallel and distributed systems 23 (11), 2150-2162, 2012
2362012
Searchable attribute-based mechanism with efficient data sharing for secure cloud storage
K Liang, W Susilo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (9), 1981-1992, 2015
2342015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20