Παρακολούθηση
Sundararaja Sitharama Iyengar
Sundararaja Sitharama Iyengar
Professor of Computer Science, Florida International University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cis.fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Grid coverage for surveillance and target location in distributed sensor networks
K Chakrabarty, SS Iyengar, H Qi, E Cho
IEEE transactions on computers 51 (12), 1448-1453, 2002
12372002
A survey on deep learning: Algorithms, techniques, and applications
S Pouyanfar, S Sadiq, Y Yan, H Tian, Y Tao, MP Reyes, ML Shyu, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (5), 1-36, 2018
9942018
Distributed Bayesian algorithms for fault-tolerant event region detection in wireless sensor networks
B Krishnamachari, S Iyengar
IEEE transactions on computers 53 (3), 241-250, 2004
8262004
Multi-sensor fusion: fundamentals and applications with software
RR Brooks, SS Iyengar
Prentice-Hall, Inc., 1998
7341998
A survey on malware detection using data mining techniques
Y Ye, T Li, D Adjeroh, SS Iyengar
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (3), 1-40, 2017
4922017
Sensor placement for grid coverage under imprecise detections
SS Dhillon, K Chakrabarty, SS Iyengar
Proceedings of the Fifth International Conference on Information Fusion …, 2002
4652002
On computing mobile agent routes for data fusion in distributed sensor networks
Q Wu, NSV Rao, J Barhen, SS Iyenger, VK Vaishnavi, H Qi, ...
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 16 (6), 740-753, 2004
3932004
Multiresolution data integration using mobile agents in distributed sensor networks
H Qi, S Iyengar, K Chakrabarty
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2001
3742001
Classification of heart rate data using artificial neural network and fuzzy equivalence relation
UR Acharya, PS Bhat, SS Iyengar, A Rao, S Dua
Pattern recognition 36 (1), 61-68, 2003
3152003
Wavelet analysis with applications to image processing
L Prasad, SS Iyengar
CRC press, 2020
3012020
Computational health informatics in the big data age: a survey
R Fang, S Pouyanfar, Y Yang, SC Chen, SS Iyengar
ACM Computing Surveys (CSUR) 49 (1), 1-36, 2016
2412016
Distributed sensor networks—a review of recent research
H Qi, SS Iyengar, K Chakrabarty
Journal of the Franklin Institute 338 (6), 655-668, 2001
2412001
Robot navigation in unknown terrains using learned visibility graphs. Part I: The disjoint convex obstacle case
B Oommen, S Iyengar, N Rao, R Kashyap
IEEE Journal on Robotics and Automation 3 (6), 672-681, 1987
2391987
Robot navigation in unknown terrains: Introductory survey of non-heuristic algorithms
NSV Rao, S Kareti, W Shi, SS Iyengar
Oak Ridge National Lab., TN (United States), 1993
2371993
Game theory for cyber security and privacy
CT Do, NH Tran, C Hong, CA Kamhoua, KA Kwiat, E Blasch, S Ren, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (2), 1-37, 2017
2272017
Computing reliability and message delay for cooperative wireless distributed sensor networks subject to random failures
HMF AboElFotoh, SS Iyengar, K Chakrabarty
IEEE transactions on reliability 54 (1), 145-155, 2005
2132005
A novel multi-time-scale modeling for electric power demand forecasting: From short-term to medium-term horizon
KG Boroojeni, MH Amini, S Bahrami, SS Iyengar, AI Sarwat, ...
Electric Power Systems Research 142, 58-73, 2017
2112017
Distributed sensor networks
SS Iyengar, RR Brooks
Chapman and Hall/CRC, 2004
1992004
Mindfulness-based stress reduction program in coronary heart disease: A randomized control trial
MJ Parswani, MP Sharma, SS Iyengar
International journal of yoga 6 (2), 111, 2013
1752013
Searching for the IoT resources: Fundamentals, requirements, comprehensive review, and future directions
S Pattar, R Buyya, KR Venugopal, SS Iyengar, LM Patnaik
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 2101-2132, 2018
1702018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20