Παρακολούθηση
Lampros Papoutsakis
Lampros Papoutsakis
Research Assistant
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Micellization in pH-sensitive amphiphilic block copolymers in aqueous media and the formation of metal nanoparticles
M Vamvakaki, L Papoutsakis, V Katsamanis, T Afchoudia, PG Fragouli, ...
Faraday Discussions 128, 129-147, 2005
772005
Nanostructured polymer particles as additives for high conductivity, high modulus solid polymer electrolytes
E Glynos, L Papoutsakis, W Pan, EP Giannelis, AD Nega, E Mygiakis, ...
Macromolecules 50 (12), 4699-4706, 2017
392017
Leveraging molecular architecture to design new, all-polymer solid electrolytes with simultaneous enhancement in modulus and ionic conductivity
E Glynos, P Petropoulou, E Mygiakis, AD Nega, W Pan, L Papoutsakis, ...
Macromolecules 51 (7), 2542-2550, 2018
362018
Functional surfaces with photocatalytic behavior and reversible wettability: ZnO coating on silicon spikes
MA Frysali, L Papoutsakis, G Kenanakis, SH Anastasiadis
The Journal of Physical Chemistry C 119 (45), 25401-25407, 2015
352015
Nanocomposites of polyaniline and titania nanoparticles for gas sensors
P Kunzo, P Lobotka, E Kovacova, K Chrissopoulou, L Papoutsakis, ...
physica status solidi (a) 210 (11), 2341-2347, 2013
232013
Metallic Nanocatalysts Embedded within p H‐Responsive Polymeric Microgels and Deposition onto Solid Substrates
M Kaliva, MA Frysali, C Flouraki, L Papoutsakis, M Vamvakaki, ...
Macromolecular Symposia 331 (1), 17-25, 2013
32013
Altering the Surface Properties of Metal Alloys Utilizing Facile and Ecological Methods
F Gojda, M Loulakis, L Papoutsakis, S Tzortzakis, K Chrissopoulou, ...
Langmuir 38 (16), 4826-4838, 2022
22022
Intermediate wavelength composition fluctuations in diblock copolymers: Modification of the diffusive mode near the ordering transition
K Chrissopoulou, L Papoutsakis, SH Anastasiadis, G Fytas, G Fleischer, ...
Macromolecules 35 (2), 522-528, 2002
22002
Testing trichomes designs of 3D microstructures using multiphoton polymerization: Toward hydrophobic surfaces (Conference Presentation)
A Mourka, D Ladika, L Papoutsakis, M Vamvakaki, SH Anastasiadis, ...
Synthesis and Photonics of Nanoscale Materials XVII 11269, 112690B, 2020
2020
Nanostructured Polymer Particles for High Modulus and High Conductivity Polymer Electrolytes
E Glynos, L Papoutsakis, S Anastasiadis, W Pan, EP Giannelis, P Bacova, ...
APS March Meeting Abstracts 2019, R50. 011, 2019
2019
Effects of Molecular Architecture on the Simultaneous Enhancement in Modulus and Ionic Conductivity in Polymer Solid Electrolytes
S Anastasiadis, E Glynos, P Petropoulou, L Papoutsakis, E Mygiakis, ...
APS March Meeting Abstracts 2019, R50. 007, 2019
2019
Development of multi-functional surfaces with controllable wettability
MA Frysali, G Kaklamani, G Kenanakis, L Papoutsakis, SH Anastasiadis
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 253, 2017
2017
Multi-functional surfaces with controllable wettability and water adhesion
SH Anastasiadis, MA Frysali, G Kenanakis, G Kaklamani, L Papoutsakis
APS March Meeting Abstracts 2017, H10. 012, 2017
2017
Thermo/pH dual-responsive polymer grafted surfaces
MA Frysali, L Papoutsakis, G Kaklamani, SH Anastasiadis
16th International Conference “Polymers and Organic Chemistry”(POC-16), 2016
2016
Polymeric surfaces exhibiting photocatalytic activity and controlled wettability with anisotropic features
S Anastasiadis, M Frysali, L Papoutsakis, G Kenanakis, E Stratakis, ...
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 249, 2015
2015
Polymeric surfaces exhibiting photocatalytic activity and controlled anisotropic wettability
SH Anastasiadis, MA Frysali, L Papoutsakis, G Kenanakis, E Stratakis, ...
APS March Meeting Abstracts 2015, F42. 011, 2015
2015
Polymeric surfaces with controlled wettability exhibiting unidirectional features
MA Frysali, L Papoutsakis, G Kenanakis, E Stratakis, SH Anastasiadis
XXX Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, 2014
2014
Immobilization of polymer microgels containing metal nanocatalysts onto inorganic surfaces
SH Anastasiadis, MA Frysali, L Papoutsakis, M Kaliva, M Vamvakaki
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 248, 2014
2014
Catalytic activity and surface anchoring of polymeric carriers containing metal nanocatalysts
MA Frysali, SH Anastasiadis, L Papoutsakis, M Kaliva, M Vamvakaki
Macromol. Symp 331 (332), 17-25, 2014
2014
Immobilization of polymer microgels containing metal nanocatalysts onto inorganic surfaces
L Papoutsakis, MA Frysali, M Kaliva, M Vamvakaki, SH Anastasiadis
APS March Meeting Abstracts 2013, C30. 001, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20