Παρακολούθηση
Dimitrios Ι. Koutras
Dimitrios Ι. Koutras
Research Assistant at Center for Research and Technology Hellas (CERTH), PhD Candidate at DUTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling, simulation and assessment of vehicle automations and automated vehicles’ driver behaviour in mixed traffic
E Mintsis, D Koutras, K Porfyri, E Mitsakis, L Lücken, J Erdmann, ...
TransAID Deliverable 3 (1), 2018
182018
From automated to manual-modeling control transitions with sumo
L Lücken, E Mintsis, NP Kallirroi, R Alms, YP Flötteröd, D Koutras
EasyChair 62, 124-144, 2019
162019
Autonomous and cooperative design of the monitor positions for a team of uavs to maximize the quantity and quality of detected objects
DI Koutras, AC Kapoutsis, EB Kosmatopoulos
IEEE Robotics and Automation Letters 5 (3), 4986-4993, 2020
152020
Transaid deliverable 3.1-modelling, simulation and assessment of vehicle automations and automated vehicles' driver behaviour in mixed traffic
E Mintsis, L Luecken, K Porfyri, D Koutras, X Zhang, M Rondinone, ...
112018
Marsexplorer: Exploration of unknown terrains via deep reinforcement learning and procedurally generated environments
DI Koutras, AC Kapoutsis, AA Amanatiadis, EB Kosmatopoulos
Electronics 10 (22), 2751, 2021
82021
TransAID Deliverable 4.2-Preliminary Simulation and Assessment of enhanced traffic management measures
S Maerivoet, L Akkermans, K Carlier, YP Flötteröd, L Lücken, R Alms, ...
52019
TransAID Deliverable 6.2/2-Assessment of Traffic Management Procedures in Transition Areas
L Lücken, M Schwamborn, E Mintsis, D Koutras, V Karagounis, A Correa, ...
22021
Enhanced Traffic Management Procedures in Transition Areas
S Maerivoet, A Wijbenga, J Vreeswijk, E Mintsis, D Koutras, X Zhang, ...
13th ITS European Congress, 2019
22019
Enhanced traffic management procedures of connected and autonomous vehicles in transition areas
S Maerivoet, K Carlier, B Ons, A Wijbenga, S Boerma, J Vreeswijk, ...
2020
D3. 5 Dynamic and Adaptive Swarm Optimization V1
S Apostolidis, D Koutras, G Orfanidis, P Michailidis, K Ioannidis, ...
2020
TransAID Deliverable 3.2: Cooperative maneuvring in the presence of hierarchical traffic management (2nd iteration)
E Mintsis, L Lücken, J Schindler, M Rondinone, A Correa, B Coll Perales, ...
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11