Παρακολούθηση
Michele Celebrano
Michele Celebrano
Associate Professor in Physics, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mode matching in multiresonant plasmonic nanoantennas for enhanced second harmonic generation
M Celebrano, X Wu, M Baselli, S Großmann, P Biagioni, A Locatelli, ...
Nature nanotechnology 10 (5), 412-417, 2015
5282015
Broadband, electrically tunable third-harmonic generation in graphene
G Soavi, G Wang, H Rostami, DG Purdie, D De Fazio, T Ma, B Luo, ...
Nature nanotechnology 13 (7), 583-588, 2018
2662018
Monolithic AlGaAs second-harmonic nanoantennas
VF Gili, L Carletti, A Locatelli, D Rocco, M Finazzi, L Ghirardini, I Favero, ...
Optics Express 24 (14), 15965-15971, 2016
2552016
Single-molecule imaging by optical absorption
M Celebrano, P Kukura, A Renn, V Sandoghdar
Nature Photonics 5 (2), 95-98, 2011
2512011
Single-molecule sensitivity in optical absorption at room temperature
P Kukura, M Celebrano, A Renn, V Sandoghdar
The Journal of Physical Chemistry Letters 1 (23), 3323-3327, 2010
1852010
Dependence of the two-photon photoluminescence yield of gold nanostructures on the laser pulse duration
P Biagioni, M Celebrano, M Savoini, G Grancini, D Brida, S Mátéfi-Tempfli, ...
Physical Review B 80 (4), 045411, 2009
1392009
Imaging a single quantum dot when it is dark
P Kukura, M Celebrano, A Renn, V Sandoghdar
Nano letters 9 (3), 926-929, 2009
1392009
Near-field second-harmonic generation in single gold nanoparticles
M Zavelani-Rossi, M Celebrano, P Biagioni, D Polli, M Finazzi, L Duo, ...
Applied physics letters 92 (9), 2008
1002008
Selection rules for second-harmonic generation in nanoparticles
M Finazzi, P Biagioni, M Celebrano, L Duo
Physical Review B 76 (12), 125414, 2007
932007
Controlling second-harmonic generation at the nanoscale with monolithic AlGaAs-on-AlOx antennas
L Carletti, D Rocco, A Locatelli, C De Angelis, VF Gili, M Ravaro, I Favero, ...
Nanotechnology 28 (11), 114005, 2017
912017
Harmonic generation at the nanoscale
L Bonacina, PF Brevet, M Finazzi, M Celebrano
Journal of Applied Physics 127 (23), 2020
842020
Steering and Encoding the Polarization of the Second Harmonic in the Visible with a Monolithic LiNbO3 Metasurface
L Carletti, A Zilli, F Moia, A Toma, M Finazzi, C De Angelis, DN Neshev, ...
ACS photonics 8 (3), 731-737, 2021
792021
Polarization properties of second-harmonic generation in AlGaAs optical nanoantennas
L Ghirardini, L Carletti, V Gili, G Pellegrini, L Duo, M Finazzi, D Rocco, ...
Optics letters 42 (3), 559-562, 2017
672017
Tuning the second-harmonic generation in AlGaAs nanodimers via non-radiative state optimization
D Rocco, VF Gili, L Ghirardini, L Carletti, I Favero, A Locatelli, G Marino, ...
Photonics research 6 (5), B6-B12, 2018
602018
Spin voltage generation through optical excitation of complementary spin populations
F Bottegoni, M Celebrano, M Bollani, P Biagioni, G Isella, F Ciccacci, ...
Nature materials 13 (8), 790-795, 2014
592014
Metal–dielectric hybrid nanoantennas for efficient frequency conversion at the anapole mode
VF Gili, L Ghirardini, D Rocco, G Marino, I Favero, I Roland, G Pellegrini, ...
Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (1), 2306-2314, 2018
562018
Phonon-Mediated Interlayer Charge Separation and Recombination in a MoSe2/WSe2 Heterostructure
Z Wang, P Altmann, C Gadermaier, Y Yang, W Li, L Ghirardini, ...
Nano Letters 21 (5), 2165-2173, 2021
542021
Chiral surface waves for enhanced circular dichroism
G Pellegrini, M Finazzi, M Celebrano, L Duò, P Biagioni
Physical Review B 95 (24), 241402, 2017
502017
Nanoscale imaging of the interface dynamics in polymer blends by femtosecond pump-probe confocal microscopy
D Polli, G Grancini, T Virgili, J Clark, M Celebrano, G Lanzani, G Cerullo
International Conference on Ultrafast Phenomena, FA3, 2010
482010
Optical tuning of dielectric nanoantennas for thermo-optically reconfigurable nonlinear metasurfaces
M Celebrano, D Rocco, M Gandolfi, A Zilli, F Rusconi, A Tognazzi, ...
Optics Letters 46 (10), 2453-2456, 2021
442021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20